Veřejná zakázka: Kolem kolem Jizerek – Cyklotrasa Liberec - Machnín, úsek 102a - SML, 102b - Lesy ČR

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 1066
Systémové číslo VZ: P18V00000093
Evidenční číslo zadavatele: PR/SR 24/18
Datum zahájení: 15.10.2018
Nabídku podat do: 31.10.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kolem kolem Jizerek – Cyklotrasa Liberec - Machnín, úsek 102a - SML, 102b - Lesy ČR
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je výstavba dvou úseků cyklostezky v rámci projektu „Kolem kolem Jizerek“ (reg. číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001148), spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, z programu INTERREG V A Česká republika – Polsko.

Předmět plnění zakázky se člení na dvě stavby (části zakázky) s označením „Kolem kolem Jizerek – Cyklotrasa Liberec - Machnín, úsek 102a - SML“ (dle PD km 0,771-1,003 - dále též „část 1 zakázky“) a „Kolem kolem Jizerek – Cyklotrasa Liberec – Machnín, úsek 102b - Lesy ČR“ (km 1,003-2,260 - dále též „část 2 zakázky“).

Předmětem plnění zakázky je v případě části 1 zhotovení cyklostezky (komunikace pro pěší a cyklisty) na pozemku p.č. 375/1 v k.ú. Machnín, v případě části 2 zhotovení cyklostezky na pozemcích p.č. 495, 783, 784 v k.ú Andělská Hora u Chrastavy a 997, 999/1, 999/2, 999/3, 1128/1, 1145, 1151 v k.ú. Machnín dle projektové dokumentace, zpracované společností JAP projekt s.r.o.

Blíže viz Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Název oddělení: Odbor právní a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků