Veřejná zakázka: Oprava vozovky místní komunikace v ulici Příkrý vrch v Liberci

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 114
Systémové číslo: P11V00000093
Počátek běhu lhůt: 16.09.2011
Nabídku podat do: 03.10.2011 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava vozovky místní komunikace v ulici Příkrý vrch v Liberci
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Celková déllka opravovaného úseku komunikace je cca. 149,3 m.
Oprava vozovky včetně zařízení odvodnění komunikace bude provedena v ulici Příkrý vrch od křižovatky Baltská x Příkrý vrch až k objektu č.p.506 . Komunikace se vyznačuje značně svažitým charakterem v podélném směru. V celém úseku opravy komunikace bude provedeno odfrézování stávajícího krytu s reprofilací v tl.40-60 mm dle situace. V převážné části opravovaného úseku komunikace bude provedena pokládka nové obrusné vrstvy z asfaltového betonu střednězrnného s vyrovnávací vrstvou z asfaltového betonu hrubého z důvodu úpravy příčných sklonů vozovky komunikace. Nová konstrukce vozovky komunikace v tl.400 mm bude zhotovena v místech opravy a doplnění zařízení pro odvodnění komunikace – uliční vpusti a odvodńovací žlaby včetně příslušných kanalizačních přípojek Předmětem zakázky je také zpracování realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) včetně dokumentace skutečného provedení stavby (DSPr) a její předání zadavateli ve čtyřech písemných a jednom elektronickém vyhotovení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky