Veřejná zakázka: Technologické centrum - Uran

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 130
Systémové číslo: P11V00000109
Počátek běhu lhůt: 05.11.2011
Nabídku podat do: 21.11.2011 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Technologické centrum - Uran
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je zřízení serverovny v budově URAN. Pro optimální funkci a poskytování služeb v odpovídající kvalitě budou v rámci výstavby nové serverovny provedeny následující stavební práce. V rámci stavebních prací dojde k dispozičním úpravám, zateplení obvodových (ze strany interiéru) i vnitřních konstrukcí, provedení zdvojené podlahy s antistatickou nášlapnou vrstvou, sádrokartonového podhledu, sádrokartonových předstěn a provedení profesních instalací (chlazení, řízení teploty, elektro silno a slaboproud, vzduchotechnika, přívod studené vody pro zvlhčovače klimatizace, kanalizace pro odvod kondenzátu, EPS, SHZ, apod.).

Podrobně je předmět zakázky dále vymezen v dokumentaci ke stavebnímu povolení, zpracované firmou STORING spol. s r.o., IČO: 25410482, V Horkách 94/5, 460 07 Liberec 9. Tato dokumentace bude zájemcům poskytnuta na základě žádosti podané prostřednictvím systému E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz) nebo prostřednictvím datové schránky (ID 7c6by6u) na adresu zadavatele: Statutární město Liberec, odbor právní a veřejných zakázek, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec.

Nabídka bude zpracována podle projektové dokumentace vypracované projektantem v rozsahu dle výkazu výměr.

Veškeré výrobky, materiály a zařízení, na jejichž konkrétní obchodní název nebo značku se projektová dokumentace či výkaz výměr k tomuto zadávacímu řízení případně odkazují, jsou uvedeny pouze jako příklad možného použití a požadovaného standartu a lze je nahradit výrobky, materiály a zařízeními, jejichž vlastnosti tento standart nesnižují.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 900 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Statutární město Liberec
odbor právní a veřejných zakázek
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků