Veřejná zakázka: Matoušova – oprava komunikace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 157
Systémové číslo: P12V00000010
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 7203010019169
Počátek běhu lhůt: 22.02.2012
Nabídku podat do: 16.03.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Matoušova – oprava komunikace
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Akce řeší kompletní rekonstrukci Matoušovy ulice, její zklidnění (pomocí zúžení jízdních pruhů, vložení šikany a zvýšené křižovatky), včetně nových parkovacích stání a usměrnění křižovatky Na Rybníčku pomocí vysazených ploch. Součástí je i oprava části ulice Na Rybníčku mezi kříženími s ulicemi Matoušova a 1. máje, kde bude zvýšena bezpečnost chodců vložením dělicího ostrůvku do přechodu pro chodce. V rámci realizace budou osazeny nové uliční vpusti, které budou spolu se všemi dešťovými svody, situovanými v uličním prostoru, zaústěny do nově zrekonstruované kanalizace. Rekonstrukce kanalizace je samostatnou investicí vlastníka – SVS, a.s. Přesná specifikace prací je určena výkazem výměr. Předmětem zakázky je také zpracování realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) včetně dokumentace skutečného provedení stavby (DSPr) a její předání zadavateli ve čtyřech písemných a jednom elektronickém vyhotovení.
Zadávací dokumentace spolu s přílohami a projektová dokumentace bude zájemcům poskytnuta na základě písemné žádosti zaslané prostřednictvím datové schránky (ID 7c6by6u) na adresu zadavatele: Statutární město Liberec, odbor právní a veřejných zakázek, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec. V žádosti musí být uvedeny identifikační údaje zájemce včetně jeho telefonického a e-mailového kontaktu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Statutární město Liberec
odbor právní a veřejných zakázek
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky