Veřejná zakázka: Kanalizační přípojka- Dětský koutek

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 177
Systémové číslo: P12V00000029
Počátek běhu lhůt: 24.03.2012
Nabídku podat do: 06.04.2012 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kanalizační přípojka- Dětský koutek
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je položka potrubí z trub a kompletní drenáž zahrnující zejména: výkop, výplň, zásyp, vč.dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky vhodného materiálu pro výplň a zásyp; zřízení spojovací vrstvy; zřízení podkladu a lože z vhodného materiálu; dodávka a uložení kompletu; obsyp vhodným materiálem; ukončení zaústěním do potrubí nebo vodoteče.). Vybudování a osazení kanalizační šachty z betonových dílců, vč. zemních prací.

Přesná specifikace prací je určena výkazem výměr.
Předmětem zakázky je také zpracování realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) včetně dokumentace skutečného provedení stavby (DSPr) a její předání zadavateli ve čtyřech písemných a jednom elektronickém vyhotovení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky