Veřejná zakázka: „Novostavba cyklostezky za ČOV Liberec - úsek cyklotrasy Odra Nisa“, projektové práce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 181
Systémové číslo: P12V00000033
Počátek běhu lhůt: 31.03.2012
Nabídku podat do: 20.04.2012 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Novostavba cyklostezky za ČOV Liberec - úsek cyklotrasy Odra Nisa“, projektové práce
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zpracování projektové dokumentace
Novostavba cyklostezky za ČOV Liberec - úsek cyklotrasy Odra Nisa
Projektová dokumentace bude provedena v následujícím členění :
1. dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)
2. dokumentace pro stavební povolení (DSP)
3. dokumentace pro zadání stavby dodavateli (DZS) - tendrová dokumentace
Zpracování výškopisného a polohopisného zaměření stavby a staveniště – geodetické zaměření
Inženýrská činnost spojená se zajištěním územního rozhodnutí a stavebního povolení u stavebního úřadu v Liberci dle dokumentace pro územní řízení a dokumentace pro stavební povolení a koordinaci ve zpracování projektové dokumentace s realizací příp. oprav inženýrských sítí vlastníků technické infrastruktury.
Veškeré další činnosti spojené s plněním předmětu díla a nezbytné pro jeho zpracování (vytčení inženýrských sítí, zajištění diagnostiky apod.)

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky