Veřejná zakázka: Odtah a úschova vozidel a ekologická likvidace autovraků

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 196
Systémové číslo: P12V00000046
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 217918
Na základě předběžného oznámení:
Oznámení předběžných informací
Počátek běhu lhůt: 24.05.2012
Nabídku podat do: 17.07.2012 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Odtah a úschova vozidel a ekologická likvidace autovraků
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na administraci.

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je:
odtah vozidel na území statutárního města Liberec, jejich úschova, vydávání nebo ekologická likvidace:
1. odstavených vozidel bez povolení zvláštního užívání (bez registrační značky) na silnicích II. a III. tř. (dále jen silnice) a místních komunikacích podle § 25 odst. 1 a odst. 6 písm. c) bod 2. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích) a v návaznosti na § 38 odst. 1 písm. c) zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
2. odstavených vozidel zjevně trvale technicky nezpůsobilých k provozu, která nejsou opatřena registračními značkami, nebo která jsou zjevně trvale technicky nezpůsobilá k provozu (vrak), na místních komunikacích dle §19 odst. 2 písm. g) zákona o pozemních komunikacích,
3. vozidel, stojících na označené místní komunikaci nebo průjezdním úseku silnice, na kterém je rozhodnutím z důvodu veřejného zájmu dočasně zakázáno stání silničních vozidel příslušnou dopravní značkou (např. blokové čištění města), dle §19 odst. 5 zákona o pozemních komunikacích,
4. vozidel tvořících překážku silničního provozu na pozemní komunikaci a vozidel neoprávněně stojících na vyhrazeném parkovišti dle § 45 odst. 4 a dle § 27 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, na pokyn strážníka obecní policie.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 100 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Název oddělení: Odbor správy veřejného majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky