Veřejná zakázka: ZŠ Ještědská - částečná výměna oken

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 200
Systémové číslo: P12V00000050
Počátek běhu lhůt: 12.06.2012
Nabídku podat do: 27.06.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ZŠ Ještědská - částečná výměna oken
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
V rámci této veřejné zakázky bude provedena výměna okenních sestav v 1. patře pavilonu C. Jedná se o okenní sestavu na chodbě (nad střechou vstupu do objektu), v učebně hudební výchovy včetně kabinetu, v učebně informatiky včetně kabinetu, ve třídě keramiky a ve třídě zkušebny. Přípravné práce jako vyklizení učeben a demontáž záclon provede před realizací prací uživatel. Zhotovitel provede vlastní výměnu oken a parapetů, demontáž a likvidaci garnyží, výměnu rozšířených parapetů (nutno zachovat mezeru pro teplý vzduch od těles UT), zednické začištění a výmalbu. Okna budou osazena nová plastová bílá pětikomorová zasklená izolačním dvojsklem U < 1,1W/m2K v členění dvoudílné okno 212x118 cm horní díl otvíravý a sklápěcí s mikroventilací, dolní díl sklápěcí a pevně zasklené okno 212 x 62 cm, všechna okna budou opatřena žaluziemi. Detaily provedení jednotlivých sestav a členění viz již vyměněná okna v pavilonu B. Z důvodu přístupu na střechu objektu bude v okenní sestavě na chodbě (nad zastřešením vstupu do objektu) jedno okno vyrobeno a osazeno s dolním dílem otvíravým a sklápěcím s mikroventilací a horním dílem sklápěcím – umístění upřesní uživatel. Vzhledem k probíhajícímu provozu školy nelze provádět práce ve všech třídách najednou, bude se postupovat po jednotlivých učebnách tak, aby nebyla omezena výuka. Realizace prací se předpokládá období letních prázdnin. Veškerý stavební odpad bude odvezen a uložen na řízené skládce, s odpady bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. a zák. č. 188/2004 Sb. Uskladnění materiálu a zařízení staveniště je možné v prostorách školy, kontejner na stavební odpad možno umístit v těsné blízkosti školy. Práce budou provedeny v kvalitě dle platných ČSN, během provádění dodržovat platná ustanovení BOZP.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky