Veřejná zakázka: MONITORING KVALITY PODZEMNÍ, POVRCHOVÉ A ODPADNÍ VODY – SKLÁDKA TKO ZLATÉ NÁVRŠÍ

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 302
Systémové číslo: P13V00000032
Počátek běhu lhůt: 21.03.2013
Nabídku podat do: 05.04.2013 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: MONITORING KVALITY PODZEMNÍ, POVRCHOVÉ A ODPADNÍ VODY – SKLÁDKA TKO ZLATÉ NÁVRŠÍ
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o provádění monitoringu kvality podzemních, povrchových a odpadních vod na rekultivované skládce TKO Zlaté návrší v k.ú. Růžodol 1. Monitoring musí být v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách ve znění zákona č. 20/2003 Sb., nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod v aktuálním znění, dále s provozním řádem uzavřené skládky TKO Zlaté návrší a s platným rozhodnutím vydaným Krajským úřadem Libereckého kraje – povolení k vypuštění odpadních vod z rekultivované skládky Zlaté návrší do vod povrchových.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Název oddělení: Odbor správy veřejného majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Odbor správy veřejného majetku
Oddělení komunálních služeb, ekologie a veřejné zeleně
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky