Veřejná zakázka: Husova ul. - bezbariérová trasa č. 1 v Liberci úsek radnice - Krajská nemocnice Liberec“ stavební práce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 326
Systémové číslo: P13V00000056
Počátek běhu lhůt: 04.06.2013
Nabídku podat do: 19.06.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Husova ul. - bezbariérová trasa č. 1 v Liberci úsek radnice - Krajská nemocnice Liberec“ stavební práce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Naplánovaná přestavba bude probíhat v konstrukčních vrstvách chodníku a okraje komunikace, jen v jednom místě bude třeba překopat komunikaci z důvodů vedení kabelů veřejného osvětlení. Stavba probíhá podél městské obslužné komunikace C3 s přidruženým jednostranným parkovacím pruhem minimální šířky 1,80m. Uspořádání křižovatek je výlučně úrovňové, vzdálenost křižovatek bez omezení. Kategorie komunikace je MO8. Podélný sklon komunikace a chodníků nikde nepřesahuje 7,30%, což není v rozporu s ČSN 736110 – místní komunikace, ani s vyhláškou 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Název oddělení: Odbor správy veřejného majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky