Veřejná zakázka: Oprava komunikace U Krematoria

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 469
Systémové číslo: P14V00000046
Počátek běhu lhůt: 17.04.2014
Nabídku podat do: 30.04.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava komunikace U Krematoria
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Projektová dokumentace řeší rozšíření stávajícího chodníku v ulici U Krematoria, v centrální části Liberce, doplnění chybějících úseků chodníku a také navázání na okolní stávající i nově vznikající objekty. Z důvodu bezpečnosti provozu je nutné po celé délce rozšířit chodník na minimální šířku 1,80 m a 2,00m , neboť v dnešní době vykazuje velké šířkové výkyvy, v některých částech nedosahuje normové šířky, nebo chybí úplně. Stávající konstrukce z dožívající betonové dlažby budou nahrazeny novými konstrukcemi s krytem ze zámkové dlažby 60mm a 80mm. Celková délka úpravy chodníků bude 273m.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Název oddělení: Odbor správy veřejného majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky