Veřejná zakázka: Odborné a organizační zajištění zadávání veřejných zakázek v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 78
Systémové číslo: P11V00000058
Počátek běhu lhůt: 20.07.2011
Nabídku podat do: 16.08.2011 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Odborné a organizační zajištění zadávání veřejných zakázek v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy, jejímž předmětem je odborné a organizační zajištění zadávání veřejných zakázek v rámci Integrovaného plánu rozvoje města (dále jen IPRM) Liberec – „Atraktivní a kvalitní život v Liberci“.

Předmětem rámcové smlouvy je komplexní zajištění zadavatelských činností v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a souvisejících právních předpisů, ve znění platném v době vyhlášení jednotlivých zadávacích řízení (dále jen „zákon“), a to pro veřejné zakázky týkající se tzv. tvrdých (investičních) projektů, které se budou realizovat v období 2011-2015.

Zadavatel předpokládá realizaci cca 15 otevřených zadávacích řízení na stavební práce v následujících předpokládaných finančních objemech (bez DPH):

• 1 x nadlimitní v objemu cca 125 mil. Kč
• 2x podlimitní v objemu 80 - 110 mil. Kč
• 6x podlimitní v objemu 21 - 50 mil. Kč
• 6x podlimitní v objemu 6 - 20 mil. Kč

Zadavatel dále předpokládá realizaci 1 otevřeného zadávacího řízení na služby - zpracovatele projektové dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 990 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Statutární město Liberec
Odbor koordinátor dotací EU
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky