Veřejná zakázka: Administrativní zajištění a řízení tematického IPRM

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 80
Systémové číslo: P11V00000059
Počátek běhu lhůt: 20.07.2011
Nabídku podat do: 05.08.2011 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Administrativní zajištění a řízení tematického IPRM
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětěm VZ je:
1)zpracování žádosti o poskytnutí dotace v rámci ROP NUTS II SV na projekt „Administrativní zajištění tematického IPRM“ včetně veškerých požadovaných příloh (povinné přílohy definované poskytovatelem dotace), dále pak tvorba žádostí o platbu dle finančního plánu, monitorovacích zpráv a realizace veškerých změn v dokumentaci projektu.

2)komplexní zajištění administrace a koordinace Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM), jehož realizace musí probíhat v souladu s podmínkami Řídícího orgánu, smlouvou o poskytnutí dotace a dalšími relevantními dokumenty.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 900 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Statutární město Liberec
Odbor koordinátor dotací EU
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky