Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení ZŠ Liberec, Dobiášova - oprava dřevěných oken II. etapa
Odesílatel Štěpán Ovádek
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.03.2020 10:31:58
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,

tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci veřejné zakázky "ZŠ Liberec, Dobiášova – oprava dřevěných oken II. etapa".

Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu.

Za předložené nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- ZD_ZS_Dobiasova_-_oprava_oken_II_etapa_fin.pdf (935.38 KB)