Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Oprava podlah kremačních pecí
Odesílatel Markéta Dörflerová
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.09.2011 16:03:10
Předmět Výzva k podání nabídky

Vyzýváme tímto zájemce k podání nabídky a prokázání kvalifikace v rámci zakázky malého rozsahu "Oprava podlah kremačních pecí".


Přílohy
- Oznámení o zahájení zadávacího řízení.pdf (38.32 KB)