Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: P K I - Teplotechna Brno spol. s r.o.
IČO: 46905308
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 1
Konečná cena zakázky: 316 000,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 379 200,00 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 20.10.2011