Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Opravy komunikací ve městě Liberci v roce 2011
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Stavební realizaci akce „Opravy komunikací ve městě Liberci v roce 2011 v členění :
•oprava komunikace Kociánovy ulice,
•oprava komunikace ulice Na Jezírku,
•oprava komunikace Letné ulice,
•oprava komunikace ulice Křemenný vrch,
•oprava komunikace Cihlářské ulice,
•oprava komunikace ulice U Potůčku,
•oprava komunikace Doubské ulice,
•oprava komunikace ulice V Lučinách,
•oprava komunikace Mánesovy ulice
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněnou výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: na vyžádání v elektronické podobě
Kvalifikační dokumentace:
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 23. 05. 2011 12:00
Počátek běhu lhůt: