Veřejné zakázky Statutárního města Liberec

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Liberec.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Energetické úspory metodou EPC pro statutární město Liberec – dotační část
nadlimitní Prokazování kvalifikace 22.09.2023 24.10.2023 09:00
Energetické úspory metodou EPC pro statutární město Liberec – nedotační část
nadlimitní Prokazování kvalifikace 22.09.2023 25.10.2023 10:00
Oprava ulice Erbenova vč. chodníků v úseku ul. Ještědská - ul. Písecká, Liberec
podlimitní Příjem nabídek 22.09.2023 13.10.2023 10:00
Správa bytových domů v ulici Krejčího 1175 - 1178, Krajní 1575 - 1580 a Seniorů 1208
podlimitní Příjem nabídek 20.09.2023 17.10.2023 10:00
Alej Krejčího, Dobiášova – pěstební opatření
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.09.2023 05.10.2023 10:00
Jizerský potok, Liberec – údržba poškozeného koryta ř. km 0,399 – 0,435
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.09.2023 02.10.2023 10:00
Měření rychlosti Liberec – HW – České mládeže/Dubice
nadlimitní Příjem nabídek 17.08.2023 26.09.2023 10:00
Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově II. etapa – projektová dokumentace - včetně informačního modelu (BIM)
nadlimitní Hodnocení 24.07.2023 28.08.2023 10:00
Dodávka bezobřadních papírových rakví
podlimitní Vyhodnoceno 24.07.2023 11.08.2023 10:00
Domy s pečovatelskou službou Burianova 969, 1070, 1071, Liberec – instalace EPS s dodávkou a montáží dveří
podlimitní Hodnocení 21.07.2023 29.08.2023 10:00
Dodání a instalace workoutu – U Domoviny
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.07.2023 16.08.2023 10:00
Rekonstrukce a stavební úpravy městského plaveckého bazénu v Liberci - TDS a BOZP
nadlimitní Hodnocení 19.07.2023 11.09.2023 12:00
Rekonstrukce a stavební úpravy městského plaveckého bazénu v Liberci
nadlimitní Příjem nabídek 19.07.2023 23.10.2023 12:00
Zřízení vrtu a přívodu pitné vody do bytového domu Kateřinská 156, Liberec - Kateřinky
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.07.2023 21.07.2023 10:00
ZŠ a MŠ Ostašov, Liberec, přístavba učebny
podlimitní Vyhodnoceno 28.06.2023 25.07.2023 10:00
všechny zakázky