Veřejné zakázky Statutárního města Liberec

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Liberec.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.23 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Navýšení kapacit MŠ Motýlek - herní prvky a úprava zahrady
podlimitní Příjem nabídek 26.11.2019 10.01.2020 10:00
MŠ Delfínek, Liberec – projektová příprava na modernizaci a stavební úpravy kuchyně
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.11.2019 11.12.2019 13:00
Výběr dodavatele tisku městského periodika Liberecký zpravodaj
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.11.2019 11.12.2019 09:30
MŠ Jablůňka, Liberec – projektová příprava na modernizaci elektro
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.11.2019 11.12.2019 13:00
Navýšení kapacit MŠ Pastelka - TDS a BOZP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.11.2019 12.12.2019 09:00
Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově – projektová dokumentace
nadlimitní Příjem nabídek 18.11.2019 19.12.2019 09:00
Aparatury pro GNSS (Globální družicový polohový systém) II
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.11.2019 06.12.2019 08:30
MŠ Nad přehradou, Liberec – projektová příprava na modernizaci objektu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.11.2019 10.12.2019 10:00
Bytové domy - výměna vodoměrů a měřičů tepla
podlimitní Hodnocení 15.11.2019 05.12.2019 10:00
Výměna požárních dveří na bytových domech v Liberci II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.11.2019 09.12.2019 09:00
ZŠ Gollova Liberec – modernizace kotelny
podlimitní Hodnocení 14.11.2019 05.12.2019 10:00
Předběžná tržní konzultace - Projektové řízení rekonstrukce Městského plaveckého bazénu Liberec
mimo režim ZZVZ Zadávání 12.11.2019
Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Aloisina výšina - vybavení
nadlimitní Příjem nabídek 06.11.2019 10.12.2019 10:00
ZŠ Lesní, Liberec – projektová příprava na modernizaci šaten a sociálního zařízení u tělocvičny II
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.11.2019 27.11.2019 09:00
MŠ Rosnička, ul. Školní vršek 503/3, Liberec 1 - úprava oplocení II
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.10.2019 25.11.2019 10:00
všechny zakázky