Veřejné zakázky Statutárního města Liberec

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Liberec.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Výběr poskytovatele služeb TDS a koordinátora BOZP na akci „Kino Varšava, Liberec – stavební úpravy"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.07.2024 12.08.2024 10:00
Poskytnutí služeb TDS na akci „Energetické úspory metodou EPC pro statutární město Liberec – dotační část"
podlimitní Příjem nabídek 22.07.2024 08.08.2024 10:00
ZŠ Liberec, nám. Míru – modernizace kuchyně, dodávka vybavení - II
nadlimitní Příjem nabídek 18.07.2024 22.08.2024 10:00
Rekonstrukce mostu LB-089 k archivu, Machnín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.07.2024 08.08.2024 10:00
DS Františkov, Liberec - oprava šikmých střech
podlimitní Příjem nabídek 18.07.2024 08.08.2024 10:00
Úpravy okolí přehrady Harcov - dozor projektanta
podlimitní Příjem nabídek 18.07.2024 07.08.2024 10:00
Výměna 10 ks kamerových bodů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.07.2024 30.07.2024 10:00
Areál Lesního koupaliště - technický dozor stavebníka
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.07.2024 29.07.2024 10:00
Areál Lesního koupaliště
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.07.2024 29.07.2024 10:00
Oprava zdí v Zahradě vzpomínek, ul. Budyšínská, Liberec II
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.06.2024 17.07.2024 10:00
Výběr poskytovatele služeb TDS a koordinátora BOZP na akci "Oprava zdí v Zahradě vzpomínek, ul. Budyšínská, Liberec"
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.06.2024 16.07.2024 10:00
Oprava hřbitovní zdi v Machníně
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.06.2024 24.07.2024 10:00
ZBD Londýnská – 1. etapa
podlimitní Hodnocení 27.06.2024 22.07.2024 10:00
Veřejná toaleta – Sokolovské náměstí II
podlimitní Hodnocení 25.06.2024 16.07.2024 10:00
Dodání a instalace workoutu – Rekreační a sportovní areál Vesec
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.06.2024 12.07.2024 10:00
všechny zakázky