Veřejné zakázky Statutárního města Liberec

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Liberec.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.91 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
ZŠ Liberec, Orlí – multisenzorické prostory v 1 NP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.12.2020 17.12.2020 10:00
Zpracování PD pro stavební povolení včetně IČ pro zajištění vydání stavebního povolení, dokumentace pro provedení stavby a AD pro projekt: "Rekonstrukce 4 úseků TT Liberec-Jablonec nad Nisou"
nadlimitní Příjem nabídek 27.11.2020 04.01.2021 10:00
MŠ Klíček, Liberec - oprava oplocení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.11.2020 07.12.2020 12:00
MŠ Liberec – náhradní výsadba dřevin a jejich následná péče
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.11.2020 30.11.2020 10:00
Liberec plánuje zodpovědně a chytře - GIS
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.11.2020 27.11.2020 10:00
Procesní a personální audit Magistrátu města Liberec
podlimitní Příjem nabídek 09.11.2020 18.12.2020 10:00
Podpora retence vody - lokalita Jánská
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.11.2020 30.11.2020 10:00
ZŠ Barvířská Liberec – kácení topolů a náhradní výsadba
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.10.2020 25.11.2020 10:00
Opatření ke zvýšení retenční schopnosti krajiny - lokalita Hlávkova část I. - arboristika
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.10.2020 03.11.2020 09:00
Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Sedmikráska - TDS a BOZP
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.10.2020 30.10.2020 10:00
Oprava opěrné zdi v ul. Oblačná, Liberec
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.09.2020 06.10.2020 10:00
Souvislá údržba ul. Strakonická
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.09.2020 05.10.2020 10:00
Cyklostezka Liberec – Hodkovice n. M., úsek Liberec - projektová příprava II
podlimitní Hodnocení 11.09.2020 06.10.2020 10:00
Park Budyšínská, Liberec - arboristika
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.09.2020 22.09.2020 10:00
Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Sedmikráska II
podlimitní Hodnocení 26.08.2020 21.09.2020 10:00
všechny zakázky