Veřejné zakázky Statutárního města Liberec

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Liberec.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.23 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra – Centrum aktivního života - TDS a BOZP
podlimitní Příjem nabídek 24.01.2020 21.02.2020 12:00
Sociální bydlení města Liberce Bytový dům E - stavební práce
podlimitní Příjem nabídek 17.01.2020 10.02.2020 10:00
Interiér městského informačního centra v Liberci - stavební část
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.01.2020 03.02.2020 09:00
Rekonstrukce Městského informačního centra - vybavení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.01.2020 03.02.2020 09:00
MŠ Jablůňka, Liberec – projektová příprava na modernizaci elektro II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.01.2020 04.02.2020 09:30
Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra – Centrum aktivního života - stavba
nadlimitní Příjem nabídek 10.01.2020 21.02.2020 12:00
Plán udržitelné městské mobility Liberec-Jablonec nad Nisou 2021-2030
podlimitní Hodnocení 07.01.2020 24.01.2020 09:00
Nákup až 20 ks autobusů MHD v Liberci - obnova vozového parku
nadlimitní Hodnocení 20.12.2019 23.01.2020 10:00
Zajištění úklidových služeb na vybraných objektech statutárního města Liberec
nadlimitní Příjem nabídek 19.12.2019 07.02.2020 10:00
KONCEPCE ROZVOJE KULTURY MĚSTA LIBERCE
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.12.2019 15.01.2020 10:00
Provádění komplexních pravidelných úklidových služeb kanceláří, provozních hal a vozidel městské hromadné dopravy (autobusů a tramvají)
nadlimitní Hodnocení 19.12.2019 20.01.2020 10:00
Projektová příprava – modernizace a energetické úspory objektu Na Výšinách 451/9
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.12.2019 20.01.2020 10:00
Výměna požárních dveří na bytových domech v Liberci - III
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.12.2019 16.01.2020 09:00
Projektová příprava – modernizace a energetické úspory objektu základní školy Barvířská v Liberci
podlimitní Hodnocení 09.12.2019 16.01.2020 12:00
Zpracování energetického návrhu, investiční studie a studie proveditelnosti k modernizaci bytového domu Vrchlického – Na Valech v Liberci
podlimitní Hodnocení 09.12.2019 16.01.2020 12:00
všechny zakázky