Veřejné zakázky Statutárního města Liberec

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Liberec.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Náhradní výsadby ve městě Liberec – podzim 2019
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.08.2019 12.09.2019 10:00
Oprava zatrubnění Jizerského potoka – Pastýřská, Tržní náměstí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.08.2019 10.09.2019 10:00
Oprava ul. U Domoviny po rekonstrukci IS
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.08.2019 04.09.2019 09:00
Multifunkční hřiště Doubí – Vesec, osvětlení hřiště
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.08.2019 05.09.2019 09:30
Výstavba podzemních kontejnerů – ulice Zámečnická
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.08.2019 09.09.2019 10:00
ZŠ Lesní, Liberec – projektová příprava na modernizaci šaten a sociálního zařízení u tělocvičny
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.07.2019 23.08.2019 09:00
ZŠ nám. Míru, Liberec – projektová příprava na modernizaci a stavební úpravy kuchyně
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.07.2019 23.08.2019 09:00
Projekční práce na rekonstrukci a stavební úpravy Městského plaveckého bazénu v Liberci
nadlimitní Hodnocení 15.07.2019 19.08.2019 10:00
Veřejná zakázka: Provedení opěrné stěny na pozemku p. č. 36 a 38 v k. ú. Kateřinky u Liberce - II
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.07.2019 12.08.2019 09:00
Dodání zahradních kompostérů II
podlimitní Hodnocení 09.07.2019 26.07.2019 10:00
Česká 617 - stavební úpravy koupelen - D
podlimitní Hodnocení 27.06.2019 23.07.2019 10:00
MŠ Kamarád Liberec – oprava chodníků
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.06.2019 18.07.2019 10:00
Navýšení kapacit MŠ Motýlek - stavba
podlimitní Hodnocení 24.06.2019 22.07.2019 09:00
Navýšení kapacit MŠ Motýlek - TDS a BOZP
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.06.2019 22.07.2019 09:00
Dodávka stojanů pro cyklistická kola v rámci i nad rámec systému sdílených kol v Liberci, včetně instalace a nezbytných stavebních úprav
podlimitní Vyhodnoceno 24.06.2019 15.07.2019 11:00
všechny zakázky