Veřejné zakázky Statutárního města Liberec

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Liberec.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Souvislá údržba komunikace – oprava povrchu vozovky – ul. Chrastavská, Liberec
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.05.2023 08.06.2023 10:00
Zpracování územní studie ÚS Krásná Studánka I - III
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.05.2023 12.06.2023 10:00
Domov pro seniory, Liberec – projektová příprava včetně informačního modelu (BIM)
nadlimitní Příjem nabídek 16.05.2023 21.06.2023 10:00
Navýšení kapacit MŠ Kytička, Liberec – projektová dokumentace, včetně informačního modelu (BIM)
podlimitní Příjem nabídek 15.05.2023 06.06.2023 10:00
Vypracování projektových dokumentací k demolici a rekonstrukci mostů v Liberci včetně inženýrské činnosti
podlimitní Příjem nabídek 15.05.2023 08.06.2023 10:00
Dodávka kancelářských potřeb
podlimitní Hodnocení 26.04.2023 26.05.2023 10:00
Dodávka drogistického zboží
podlimitní Hodnocení 26.04.2023 26.05.2023 10:00
ZŠ Liberec, Dobiášova – rekonstrukce a modernizace sociálních zařízení, pro chlapce a dívky ve stravovacím pavilonu školy a u ordinace lékaře
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.04.2023 03.05.2023 10:00
Studie organizace rezidentního parkování na sídlištích – etapa II
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.04.2023 25.04.2023 10:00
Bytové domy-výměna domovních komunikačních systémů v ulici Krajní 1575-1580, Liberec, Vratislavice nad Nisou
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.04.2023 24.04.2023 10:00
Rekonstrukce dětského hřiště Dobiášova, Liberec
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.03.2023 14.04.2023 10:00
Bytové domy Liberec – zajištění komplexních služeb v oblasti požární ochrany
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.03.2023 17.04.2023 10:00
MŠ Stromovka, Liberec – modernizace hospodářské budovy a stavební úprava kuchyně
podlimitní Hodnocení 29.03.2023 15.05.2023 10:00
Rekonstrukce systémů veřejného osvětlení 2022
nadlimitní Příjem nabídek 23.03.2023 09.06.2023 10:00
ZŠ Liberec, Lesní – modernizace šaten a sociálního zařízení v tělovýchovném pavilonu
podlimitní Hodnocení 23.03.2023 02.05.2023 10:00
všechny zakázky