Veřejné zakázky Statutárního města Liberec

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Liberec.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Organizace rezidentního parkování na sídlištích v Liberci
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.11.2021 13.12.2021 10:00
Čtyři úseky stavby: "Tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou - rekonstrukce"
nadlimitní Příjem nabídek 18.11.2021 20.12.2021 10:00
Navýšení kapacit MŠ Malínek, Liberec – TDS a BOZP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.11.2021 08.12.2021 10:00
Provádění komplexních pravidelných úklidových služeb kanceláří, provozních hal a vozidel MHD
nadlimitní Příjem nabídek 08.11.2021 09.12.2021 10:00
Navýšení kapacit MŠ Malínek, Liberec - stavba
podlimitní Příjem nabídek 05.11.2021 08.12.2021 10:00
Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově – TDS a BOZP
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.10.2021 11.11.2021 10:00
Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra – Centrum aktivního života – vnitřní vybavení
nadlimitní Příjem nabídek 21.10.2021 01.12.2021 10:00
Zpracování lesní hospodářské osnovy ORP Liberec
podlimitní Hodnocení 21.10.2021 09.11.2021 10:00
Trvalkový záhon – ulice Jánská
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.10.2021 02.11.2021 10:00
Regenerace sídliště Ruprechtice, Liberec, I. etapa - II
podlimitní Vyhodnoceno 08.10.2021 26.10.2021 10:00
ZŠ U Školy – výměna plynových kotlů budova 28. října 94/31, Liberec VII
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.10.2021 01.11.2021 10:00
Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ U Soudu – projektová dokumentace
podlimitní Vyhodnoceno 01.10.2021 22.10.2021 10:00
Park ul. Oldřichova - arboristika
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.09.2021 01.10.2021 09:00
Oprava opěrné zdi v ulici Ondříčkova, Liberec - II
podlimitní Vyhodnoceno 07.09.2021 29.09.2021 10:00
Bytové domy-výměna domovních komunikačních systémů v ulici Krejčího 1172-1178, Liberec
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.09.2021 23.09.2021 10:00
všechny zakázky