Veřejné zakázky Statutárního města Liberec

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Liberec.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Aktualizace a zpřesnění Územní studie krajiny – část LANDUSE/LANDCOVER (LULC) pro ORP Liberec
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.01.2022 14.02.2022 10:00
Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Vrchlického – projektová dokumentace včetně informačního modelu (BIM)
nadlimitní Příjem nabídek 10.01.2022 15.02.2022 10:00
Revitalizace lesoparku Fibichova - část III. - tůně
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.01.2022 21.01.2022 10:00
Prodloužení splaškové kanalizace – Splaškové kanalizační přípojky I. etapa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.12.2021 20.01.2022 09:00
Organizace rezidentního parkování na sídlištích v Liberci
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.11.2021 13.12.2021 10:00
Čtyři úseky stavby: "Tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou - rekonstrukce"
nadlimitní Hodnocení 18.11.2021 14.01.2022 10:00
Navýšení kapacit MŠ Malínek, Liberec - stavba
podlimitní Hodnocení 05.11.2021 15.12.2021 10:00
Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra – Centrum aktivního života – vnitřní vybavení
nadlimitní Hodnocení 21.10.2021 20.12.2021 10:00
ZŠ U Školy – výměna plynových kotlů budova 28. října 94/31, Liberec VII
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.10.2021 01.11.2021 10:00
Oprava opěrné zdi v ulici Ondříčkova, Liberec - II
podlimitní Vyhodnoceno 07.09.2021 29.09.2021 10:00
Bytové domy-výměna domovních komunikačních systémů v ulici Krejčího 1172-1178, Liberec
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.09.2021 23.09.2021 10:00
ZŠ Liberec, U Školy - sanace vlhkostních poruch spodní stavby
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.08.2021 15.09.2021 10:00
Souvislá údržba po opravách IS - ulice Slovanské údolí a Javorová, Liberec
podlimitní Hodnocení 02.08.2021 20.08.2021 10:00
Bytové domy – provádění periodických revizí a kontrol
podlimitní Hodnocení 08.04.2021 04.06.2021 10:00
Odvodnění Rekreačního a sportovního areálu Vesec
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.04.2019 03.05.2019 09:00
všechny zakázky