Veřejné zakázky Statutárního města Liberec

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Liberec.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Předběžná tržní konzultace - Společné datové prostředí SML
mimo režim ZZVZ Zadávání 30.11.2023 05.01.2024 12:00
Dodávka souboru deseti fotovoltaických elektráren na objektech statutárního města Liberec
nadlimitní Příjem nabídek 28.11.2023 05.01.2024 10:00
Vypracování projektové dokumentace na opravu komunikace Horská
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.11.2023 12.12.2023 10:00
Dodání a instalace herních prvků
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.11.2023 30.11.2023 10:00
Opravy a údržba zařízení souboru MaR systému Sauter EY2400 a dispečerského pracoviště
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.11.2023 14.12.2023 10:00
Rekonstrukce mostu LB - 105 ul. Kašparova
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.11.2023 27.11.2023 10:00
Projektová příprava BD Burianova č. p. 969 – stavební úpravy objektu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.10.2023 05.12.2023 10:00
Jizerský potok, Liberec – údržba poškozeného koryta ř. km 0,399 – 0,435
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.10.2023 13.11.2023 10:00
Souvislá údržba komunikace ul. Šrámkova, úsek mezi křižovatkami s ul. Švermovou a ul. Žákovskou
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.10.2023 05.01.2024 10:00
Projektová příprava BD Nad Sokolovnou č. p. 616, Liberec - modernizace a energetické úspory
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.10.2023 01.11.2023 10:00
Revitalizace dětského hřiště Františkovská
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.10.2023 25.10.2023 10:00
Zpracování změny Z2_D územního plánu Liberec
podlimitní Vyhodnoceno 26.09.2023 23.10.2023 10:00
Zpracování změny Z2_C územního plánu Liberec
podlimitní Vyhodnoceno 26.09.2023 23.10.2023 10:00
Zpracování změny Z2_B územního plánu Liberec
podlimitní Vyhodnoceno 26.09.2023 23.10.2023 10:00
Zpracování změny Z2_A územního plánu Liberec
podlimitní Vyhodnoceno 26.09.2023 23.10.2023 10:00
všechny zakázky