Veřejné zakázky Statutárního města Liberec

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Liberec.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Odbavovací a platební systém v síti MHD Liberec a Jablonec nad Nisou - validátory
nadlimitní Příjem nabídek 18.02.2019 26.03.2019 10:00
Divadlo F. X. Šaldy, Liberec – modernizace rozvodů topení a vzduchotechniky
podlimitní Příjem nabídek 11.12.2018 28.02.2019 10:00
Projektová příprava - energetické úspory objektu základní školy Ještědská v Liberci
podlimitní Hodnocení 19.11.2018 12.12.2018 12:00
Projektová příprava – modernizace a energetické úspory objektu základní školy Barvířská v Liberci
podlimitní Hodnocení 19.11.2018 12.12.2018 12:00
Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi – vybavení
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.10.2018 26.11.2018 13:00
Správa bytových domů v ulici Krejčího č. p. 1175, 1176, 1177 a 1178"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.08.2018 02.10.2018 09:00
Správa bytových domů v ulici Krajní č.p. 1575, 1576, 1577, 1578, 1597, 1580 a Seniorů č.p. 1208
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.08.2018 02.10.2018 09:00
Dodávka Ad Blue (močoviny) do vozidel MHD
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.02.2018 15.02.2018 13:00
Soutěž na nový vizuální styl města Liberec
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 20.10.2016 30.11.2016 12:00
„MŠ Beruška – oprava střešního pláště“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.09.2013 26.09.2013 15:00
"ZŠ U Školy - částečná výměna střešního pláště"
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.09.2013 26.09.2013 15:00
"ZŠ Barvířská - výměna střešního pláště"
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.09.2013 26.09.2013 15:00
Celoplošná oprava komunikace v ul. Legií
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.03.2013 20.03.2013 09:00
"ZŠ Oblačná - výměna střešního pláště"
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.11.2012 03.12.2012 15:00
„ZŠ Vrchlického Liberec – rekonstrukce sociálního zařízení v 2 NP“
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.07.2012 01.08.2012 15:00
všechny zakázky