Veřejné zakázky Statutárního města Liberec

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Liberec.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Projektová příprava – modernizace a energetické úspory objektu základní školy Barvířská v Liberci
podlimitní Příjem nabídek 19.11.2018 12.12.2018 12:00
Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi – vybavení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.10.2018 26.11.2018 13:00
Kolem kolem Jizerek – Cyklotrasa Liberec - Machnín, úsek 102a - SML, 102b - Lesy ČR
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.10.2018 31.10.2018 10:00
ZŠ Liberec, Česká – výměna oken, 2. etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.10.2018 12.11.2018 10:00
Divadlo F. X. Šaldy - modernizace vyhřívání okapů
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.10.2018 02.11.2018 09:00
Poskytování přepravních služeb na autobusových linkách MHD
nadlimitní Hodnocení 05.10.2018 09.11.2018 10:00
Rekonstrukce dětského hřiště - Kmochova část II. - zpevněné plochy, výsadby, herní prvky a mobiliář
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.10.2018 18.10.2018 10:00
Demolice 4 domů v rámci stavby se souhrnným názvem:Rekonstrukce 4 úseků a měnírny na TT Liberec-Jablonec nad Nisou"
nadlimitní Hodnocení 21.09.2018 29.10.2018 10:00
Nad Sokolovnou 616 - stavební úpravy koupelen - A
podlimitní Hodnocení 06.09.2018 10.10.2018 10:00
Česká 617 - stavební úpravy koupelen - C
podlimitní Hodnocení 05.09.2018 10.10.2018 10:00
Projektová příprava na akci modernizace MŠ Stromovka v Liberci
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.09.2018 24.09.2018 09:00
Oprava propustku k zajateckému hřbitovu - Ostašov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.09.2018 19.09.2018 09:00
Správa bytových domů v ulici Krejčího č. p. 1175, 1176, 1177 a 1178"
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.08.2018 02.10.2018 09:00
Správa bytových domů v ulici Krajní č.p. 1575, 1576, 1577, 1578, 1597, 1580 a Seniorů č.p. 1208
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.08.2018 02.10.2018 09:00
Odbavovací a platební systém v síti MHD Liberec a Jablonec nad Nisou - validátory a multifunkční automat
nadlimitní Vyhodnoceno 27.08.2018 08.10.2018 10:00
všechny zakázky