Veřejné zakázky Statutárního města Liberec

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Liberec.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Provedení hydrogeologického průzkumného vrtu HKH 1, zdroje vody pro místní část Kateřinky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.03.2021 22.03.2021 09:30
Administrace veřejné zakázky Rekonstrukce a stavební úpravy Městského plaveckého bazénu v Liberci a související právní poradenství
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.03.2021 24.03.2021 10:00
BD – Oprava společných prostor č. p. 616 v ulici Nad Sokolovnou, Liberec - Vesec
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.03.2021 01.04.2021 10:00
Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.03.2021 22.03.2021 10:00
Vodojem Horská a zásobní řady – TDS a BOZP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.03.2021 23.03.2021 10:00
Dodávka automobilu pro Městskou policii Liberec
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.02.2021 17.03.2021 10:00
Předběžná tržní konzultace - Provoz plaveckého areálu v Liberci
mimo režim ZZVZ Zadávání 24.02.2021
ZŠ Liberec, Heřmánková – sanace vlhkostních poruch spodní stavby
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.02.2021 11.03.2021 10:00
Opatření ke zvýšení retenční schopnosti krajiny - lokalita Hlávkova část III. - výsadby
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.02.2021 11.03.2021 10:00
Výsadba stromů - ulice Moskevská III.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.02.2021 09.03.2021 10:00
ZŠ Liberec, 5. května, budova 2. stupně – stavební úpravy ředitelna
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.02.2021 08.03.2021 10:00
ZŠ Liberec, 5. května, budova 1. stupně – oprava sociálního zařízení 2NP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.02.2021 08.03.2021 10:00
Park ul. Pionýrů, Liberec - arboristika
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.02.2021 08.03.2021 10:00
MŠ U Bertíka, ul. Údolní, Liberec- odvlhčení objektu a oprava dvou venkovních schodišť
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.02.2021 01.03.2021 10:00
Adaptační strategie pro Liberec
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.02.2021 04.03.2021 10:00
všechny zakázky