Veřejné zakázky Statutárního města Liberec

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Liberec.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Divadlo F. X. Šaldy, Liberec – modernizace rozvodů topení a vzduchotechniky
podlimitní Příjem nabídek 11.12.2018 18.02.2019 10:00
NAIVNÍ DIVADLO LIBEREC – oprava hlediště
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.12.2018 07.01.2019 09:00
Divadlo F. X. Šaldy - modernizace vyhřívání okapů II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.12.2018 07.01.2019 09:00
Projektová příprava - energetické úspory objektu základní školy Ještědská v Liberci
podlimitní Hodnocení 19.11.2018 12.12.2018 12:00
Projektová příprava – modernizace a energetické úspory objektu základní školy Barvířská v Liberci
podlimitní Hodnocení 19.11.2018 12.12.2018 12:00
Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi – vybavení
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.10.2018 26.11.2018 13:00
Kolem kolem Jizerek – Cyklotrasa Liberec - Machnín, úsek 102a - SML, 102b - Lesy ČR
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.10.2018 31.10.2018 10:00
ZŠ Liberec, Česká – výměna oken, 2. etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.10.2018 12.11.2018 10:00
Poskytování přepravních služeb na autobusových linkách MHD
nadlimitní Hodnocení 05.10.2018 09.11.2018 10:00
Demolice 4 domů v rámci stavby se souhrnným názvem:Rekonstrukce 4 úseků a měnírny na TT Liberec-Jablonec nad Nisou"
nadlimitní Vyhodnoceno 21.09.2018 29.10.2018 10:00
Nad Sokolovnou 616 - stavební úpravy koupelen - A
podlimitní Vyhodnoceno 06.09.2018 10.10.2018 10:00
Česká 617 - stavební úpravy koupelen - C
podlimitní Vyhodnoceno 05.09.2018 10.10.2018 10:00
Projektová příprava na akci modernizace MŠ Stromovka v Liberci
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.09.2018 24.09.2018 09:00
Správa bytových domů v ulici Krejčího č. p. 1175, 1176, 1177 a 1178"
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.08.2018 02.10.2018 09:00
Správa bytových domů v ulici Krajní č.p. 1575, 1576, 1577, 1578, 1597, 1580 a Seniorů č.p. 1208
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.08.2018 02.10.2018 09:00
všechny zakázky