Veřejné zakázky Statutárního města Liberec

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Liberec.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
FC Slovan Liberec - odrazová stěna II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.09.2018 10.10.2018 09:30
Rekonstrukce dětského hřiště – Kmochova část I. – asanace a arboristika
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.09.2018 08.10.2018 10:00
Oprava zdí na p. p. č. 923/1 v k. ú. Liberec ul. Komenského
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.09.2018 02.10.2018 10:00
ZŠ Na Výběžku, Liberec-Starý Harcov - Zabezpečení svahu a úpravy u obtokového koryta kolem hřiště II.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.09.2018 02.10.2018 10:00
Stavební úpravy malé obřadní síně v krematoriu Liberec
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.09.2018 04.10.2018 09:00
Nad Sokolovnou 616 - stavební úpravy koupelen - A
podlimitní Příjem nabídek 06.09.2018 10.10.2018 10:00
FC Slovan Liberec – lávka II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.09.2018 26.09.2018 12:30
Česká 617 - stavební úpravy koupelen - C
podlimitní Příjem nabídek 05.09.2018 10.10.2018 10:00
Dodání a instalace dřevěného oplocení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.09.2018 24.09.2018 09:00
Rekonstrukce dětského hřiště – Kmochova část II. – zpevněné plochy, výsadby, herní prvky a mobiliář
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.09.2018 24.09.2018 09:00
Projektová příprava na akci modernizace MŠ Stromovka v Liberci
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.09.2018 24.09.2018 09:00
Oprava propustku k zajateckému hřbitovu - Ostašov
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.09.2018 19.09.2018 09:00
Správa bytových domů v ulici Krejčího č. p. 1175, 1176, 1177 a 1178"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.08.2018 02.10.2018 09:00
Správa bytových domů v ulici Krajní č.p. 1575, 1576, 1577, 1578, 1597, 1580 a Seniorů č.p. 1208
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.08.2018 02.10.2018 09:00
Náhradní výsadby ve městě Liberec – podzim 2018
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.08.2018 17.09.2018 09:00
všechny zakázky