Veřejné zakázky Statutárního města Liberec

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Liberec.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Liebiegova vila, Liberec – rekonstrukce terasy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.06.2024 15.07.2024 09:00
Kino Varšava, Liberec – stavební úpravy II
podlimitní Příjem nabídek 17.06.2024 19.07.2024 10:00
VO Tržní náměstí - Technické muzeum
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.06.2024 28.06.2024 10:00
Kulturní a kreativní centrum Linserka – TDS a BOZP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.06.2024 28.06.2024 10:00
ZŠ Liberec, nám. Míru – modernizace kuchyně, dodávka vybavení
nadlimitní Příjem nabídek 07.06.2024 12.07.2024 10:00
Oprava zdí v Zahradě vzpomínek, ul. Budyšínská, Liberec
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.06.2024 25.06.2024 10:00
Dodání a instalace workoutu – Broumovská
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.06.2024 03.07.2024 10:00
Kulturní a kreativní centrum Linserka - stavební práce II
podlimitní Příjem nabídek 29.05.2024 26.06.2024 10:00
Oprava ulice Erbenova vč. chodníků v úseku ul. Ještědská – ul. Písecká, Liberec II
podlimitní Příjem nabídek 29.05.2024 26.06.2024 10:00
Zpracování projektové dokumentace na úpravy okolí Veseckého rybníku
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.05.2024 12.06.2024 10:00
Veřejná toaleta – Sokolovské náměstí
podlimitní Hodnocení 17.05.2024 11.06.2024 10:00
Výběr poskytovatele služeb TDS a koordinátora BOZP na akci "Rekonstrukce a modernizace ZŠ Švermova"
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.05.2024 04.06.2024 10:00
Výměna oken v objektu radnice v Liberci – V. etapa ve 4. NP a 5. NP
podlimitní Hodnocení 16.05.2024 12.06.2024 10:00
Nový magistrát Liberec – modernizace systému chlazení serverovny
podlimitní Hodnocení 07.05.2024 20.06.2024 10:00
ZŠ a MŠ Ostašov, odloučené pracoviště Heřmánková, Liberec - sanace vlhkostních poruch spodní stavby
podlimitní Hodnocení 22.04.2024 13.05.2024 10:00
všechny zakázky