Veřejné zakázky Statutárního města Liberec

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Liberec.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.35 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
ZŠ Husova – modernizace kuchyně - TDS a BOZP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.04.2020 22.04.2020 13:00
ZŠ Liberec, Ještědská – oprava multifunkčního hřiště
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.03.2020 29.04.2020 13:00
Souvislá údržba po opravách inženýrských sítí - ul. Zahradní, Liberec
podlimitní Příjem nabídek 26.03.2020 16.04.2020 10:00
Navýšení kapacit MŠ Pastelka - vybavení kuchyně
podlimitní Příjem nabídek 25.03.2020 24.04.2020 10:00
Navýšení kapacit MŠ Pastelka - vnitřní vybavení
podlimitní Příjem nabídek 25.03.2020 24.04.2020 10:00
Náhradní výsadby ve městě Liberec – jaro 2020
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.03.2020 14.04.2020 10:00
ZŠ Sokolovská, Liberec - projektová příprava na modernizaci a energetické úspory objektu
podlimitní Příjem nabídek 12.03.2020 22.04.2020 10:00
ZŠ Husova – modernizace kuchyně – dodávka vybavení
nadlimitní Příjem nabídek 11.03.2020 21.04.2020 10:00
ZŠ Husova – modernizace kuchyně - stavba
podlimitní Příjem nabídek 09.03.2020 06.04.2020 10:00
Výběr poskytovatele služeb TDS a koordinátora BOZP na akci „Sociální bydlení města Liberce Bytový dům E“
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.03.2020 26.03.2020 12:00
ZŠ Liberec, Dobiášova - oprava dřevěných oken II. etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.03.2020 02.04.2020 10:00
ZŠ a MŠ Liberec, Barvířská – oprava nakládací rampy
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.03.2020 25.03.2020 10:30
Rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů statutárního města Liberec
nadlimitní Příjem nabídek 28.02.2020 06.04.2020 13:00
Připojení ZOO Liberec k optické metropolitní síti II - část 1
podlimitní Vyhodnoceno 24.02.2020 16.03.2020 10:00
ZŠ Husova, Liberec – projektová příprava na úpravu vnějšího pláště a odizolování objektu
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.02.2020 18.03.2020 10:30
všechny zakázky