Veřejné zakázky Statutárního města Liberec

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Liberec.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup 10 kusů nových autobusů s CNG pohonem pro MHD v Liberci - obnova vozového parku
nadlimitní Příjem nabídek 28.02.2024 03.04.2024 10:00
Lesopark Příkrý vrch - pěstební opatření
podlimitní Příjem nabídek 16.02.2024 07.03.2024 10:00
MŠ U Bertíka, ul. Údolní, Liberec – výměna oken a dveří
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.02.2024 06.03.2024 10:00
Rekonstrukce a stavební úpravy Městského plaveckého bazénu v Liberci - předinvestice
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.02.2024 23.02.2024 10:00
Projektová příprava BD Borový Vrch č. p. 1031, 1032, Liberec - sanace vlhkosti objektů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.02.2024 15.03.2024 10:00
Propustek pod komunikací na pozemku p. č. 1554/1 v k. ú. Vesec u Liberce
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.02.2024 19.03.2024 10:00
Sanace skalní stěny mezi ul. Hradební a Dr. Milady Horákové
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.02.2024 07.03.2024 10:00
Rekonstrukce mostu LB - 105 ul. Kašparova - II
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.02.2024 27.02.2024 10:00
MŠ Beruška, Liberec – oprava oplocení
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.02.2024 27.02.2024 10:00
Oprava mostu LB-046 – Na Bohdalci
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.02.2024 27.02.2024 10:00
Rekonstrukce mostu přes železniční trať LB - 222, ul. Ke Hluboké - II
podlimitní Hodnocení 06.02.2024 26.02.2024 10:00
Park Budyšínská a Zahrada vzpomínek – pěstební opatření
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.01.2024 16.02.2024 10:00
Dodání a instalace workoutu - Břetislavova
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.01.2024 16.02.2024 10:00
Obnova části ulice Wolkerova
podlimitní Hodnocení 23.01.2024 08.02.2024 10:00
Rekonstrukce systémů veřejného osvětlení 2022 II
nadlimitní Hodnocení 18.01.2024 22.02.2024 10:00
všechny zakázky