Veřejné zakázky Statutárního města Liberec

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Liberec.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka automobilů pro statutární město Liberec 2019
podlimitní Příjem nabídek 18.04.2019 15.05.2019 11:00
Odvodnění Rekreačního a sportovního areálu Vesec
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.04.2019 03.05.2019 09:00
ZŠ Liberec, Oblačná – modernizace učebny přírodních věd a sociálního zázemí u tělocvičny – dodávka vybavení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.04.2019 30.04.2019 10:00
Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května - vybavení
nadlimitní Příjem nabídek 09.04.2019 20.05.2019 10:00
Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi - vybavení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.04.2019 26.04.2019 10:00
Dodávka mobilních telefonů pro městskou policii Liberec
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.04.2019 24.04.2019 12:30
ZŠ Liberec, Oblačná – modernizace učebny přírodních věd a sociálního zázemí u tělocvičny – stavební část
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.04.2019 24.04.2019 10:00
MŠ Klubíčko, Jugoslávská 128/1, Liberec 3 – úprava venkovní kanalizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.03.2019 15.04.2019 08:30
FC Slovan Liberec - lávka
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.03.2019 15.04.2019 09:00
Střední zdravotnická škola Liberec - modernizace kotelny
podlimitní Příjem nabídek 27.03.2019 26.04.2019 09:00
Divadlo F. X. Šaldy, Liberec – modernizace rozvodů topení a vzduchotechniky II
podlimitní Hodnocení 25.03.2019 15.04.2019 10:00
ZŠ Liberec, Na Výběžku – úprava vnějšího pláště objektu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.03.2019 25.04.2019 09:00
Oprava střechy krematoria
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.03.2019 11.04.2019 09:00
MŠ Nad přehradou, Liberec, ul. Klášterní - výměna části oken
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.03.2019 11.04.2019 10:00
ZŠ Liberec, Vrchlického – modernizace šaten a sociálního zařízení
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.03.2019 15.04.2019 09:30
všechny zakázky