Veřejné zakázky Statutárního města Liberec

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Liberec.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.35 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Navýšení kapacit MŠ Motýlek - konvektomat
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.05.2020 15.06.2020 09:00
Obnova vnějšího pláště budovy – výměna oken – Radnice Magistrátu města Liberec – IV. etapa
podlimitní Příjem nabídek 21.05.2020 10.06.2020 10:00
Souvislá údržba po opravách inženýrských sítí – ul. Františkovská, Vaňurova a Anenská, Liberec
podlimitní Příjem nabídek 13.05.2020 03.06.2020 13:00
Souvislá údržba ulice Holečkova, Liberec
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.05.2020 01.06.2020 13:00
Sociální bydlení města Liberce Bytový dům C - stavební práce
podlimitní Příjem nabídek 11.05.2020 10.06.2020 13:00
ZŠ Liberec, Dobiášova - oprava dřevěných oken II. etapa II
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.04.2020 12.05.2020 10:00
Souvislá údržba po opravách IS, ul. Votočkova, Liberec
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.04.2020 13.05.2020 13:00
Provádění výmaleb v bytových domech v majetku statutárního města Liberec
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.04.2020 21.05.2020 10:00
ZŠ Husova – modernizace kuchyně - TDS a BOZP
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.04.2020 22.04.2020 13:00
ZŠ Liberec, Ještědská – oprava multifunkčního hřiště
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.03.2020 29.04.2020 13:00
Souvislá údržba po opravách inženýrských sítí - ul. Zahradní, Liberec
podlimitní Vyhodnoceno 26.03.2020 16.04.2020 10:00
Navýšení kapacit MŠ Pastelka - vybavení kuchyně
podlimitní Hodnocení 25.03.2020 24.04.2020 10:00
Navýšení kapacit MŠ Pastelka - vnitřní vybavení
podlimitní Hodnocení 25.03.2020 24.04.2020 10:00
ZŠ Sokolovská, Liberec - projektová příprava na modernizaci a energetické úspory objektu
podlimitní Příjem nabídek 12.03.2020 05.06.2020 10:00
ZŠ Husova – modernizace kuchyně – dodávka vybavení
nadlimitní Hodnocení 11.03.2020 24.04.2020 10:00
všechny zakázky