Veřejné zakázky Statutárního města Liberec

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Liberec.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Projektová příprava na akci Modernizace pavilonů B, D, E v areálu LVT na Masarykově ulici v Liberci
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.01.2019 05.02.2019 09:00
NAIVNÍ DIVADLO LIBEREC – oprava hlediště II.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.01.2019 30.01.2019 09:00
Divadlo F. X. Šaldy, Liberec – modernizace rozvodů topení a vzduchotechniky
podlimitní Příjem nabídek 11.12.2018 18.02.2019 10:00
Projektová příprava - energetické úspory objektu základní školy Ještědská v Liberci
podlimitní Hodnocení 19.11.2018 12.12.2018 12:00
Projektová příprava – modernizace a energetické úspory objektu základní školy Barvířská v Liberci
podlimitní Hodnocení 19.11.2018 12.12.2018 12:00
Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi – vybavení
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.10.2018 26.11.2018 13:00
Kolem kolem Jizerek – Cyklotrasa Liberec - Machnín, úsek 102a - SML, 102b - Lesy ČR
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.10.2018 31.10.2018 10:00
ZŠ Liberec, Česká – výměna oken, 2. etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.10.2018 12.11.2018 10:00
Poskytování přepravních služeb na autobusových linkách MHD
nadlimitní Vyhodnoceno 05.10.2018 09.11.2018 10:00
Projektová příprava na akci modernizace MŠ Stromovka v Liberci
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.09.2018 24.09.2018 09:00
Správa bytových domů v ulici Krejčího č. p. 1175, 1176, 1177 a 1178"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.08.2018 02.10.2018 09:00
Správa bytových domů v ulici Krajní č.p. 1575, 1576, 1577, 1578, 1597, 1580 a Seniorů č.p. 1208
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.08.2018 02.10.2018 09:00
Odbavovací a platební systém v síti MHD Liberec a Jablonec nad Nisou - validátory a multifunkční automat
nadlimitní Hodnocení 27.08.2018 08.10.2018 10:00
Dodávka Ad Blue (močoviny) do vozidel MHD
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.02.2018 15.02.2018 13:00
Soutěž na nový vizuální styl města Liberec
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 20.10.2016 30.11.2016 12:00
všechny zakázky