Veřejné zakázky Statutárního města Liberec

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Liberec.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Liberecké parky II. - pěstební opatření
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.09.2022 17.10.2022 10:00
Oprava ulice Fučíkova vč. chodníků v úseku ul. Klášterní – Chelčického, Liberec
podlimitní Příjem nabídek 13.09.2022 04.10.2022 10:00
Regenerace sídliště Ruprechtice – II. a III. etapa – DSP/DPS
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.09.2022 04.10.2022 10:00
Kácení stromů ve Sport Parku Liberec
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.09.2022 20.09.2022 10:00
Příprava staveniště pro dodávku a instalaci veřejných WC
podlimitní Hodnocení 29.08.2022 16.09.2022 10:00
Dodávka a instalace dvou veřejných prefabrikovaných WC
podlimitní Hodnocení 29.08.2022 23.09.2022 10:00
ZŠ Kaplického – kmenové učebny – projektová příprava včetně informačního modelu (BIM)
nadlimitní Příjem nabídek 26.08.2022 03.10.2022 10:00
Oprava ulice Františkovská a ul. Slavíčkova včetně chodníků a veřejného osvětlení v úseku ul. Matoušova – ul. Na Rybníčku, Liberec
podlimitní Hodnocení 23.08.2022 27.09.2022 10:00
Oprava ul. Šlikova a ul. Tylova včetně chodníků v rozsahu Melantrichova, Hradební a Tř. Dr. M. Horákové, Liberec
podlimitní Příjem nabídek 23.08.2022 30.09.2022 10:00
Masarykova alej – část II. – přístrojové testy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.08.2022 09.09.2022 10:00
Masarykova alej – část I. – pěstební opatření
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.08.2022 16.09.2022 10:00
Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra - Centrum aktivního života - IT vybavení
nadlimitní Hodnocení 27.07.2022 31.08.2022 10:00
Sanace skalního masivu – Pastýřská
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.07.2022 23.08.2022 10:00
Dodávka a montáž herních prvků do 24 objektů MŠ a ZŠ
nadlimitní Hodnocení 27.07.2022 29.08.2022 10:00
Navýšení kapacit MŠ Malínek, Liberec – vybavení kuchyně
podlimitní Vyhodnoceno 18.07.2022 09.08.2022 10:00
všechny zakázky