Veřejné zakázky Statutárního města Liberec

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Liberec.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 5.95 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Připojení ZOO Liberec k optické metropolitní síti II - část 1
podlimitní Příjem nabídek 24.02.2020 16.03.2020 10:00
ZŠ Husova, Liberec – projektová příprava na úpravu vnějšího pláště a odizolování objektu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.02.2020 18.03.2020 10:30
MŠ Stromovka, Liberec – oprava splaškové a tukové kanalizace, výměna lapolu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.02.2020 16.03.2020 10:00
Projektové řízení rekonstrukce Městského plaveckého bazénu v Liberci
nadlimitní Příjem nabídek 20.02.2020 23.03.2020 10:00
Bytové domy - výměna vodoměrů a měřičů tepla II.
podlimitní Příjem nabídek 13.02.2020 05.03.2020 10:00
Oprava části komunikace ul. U Černého dolu a ul. U Domoviny po rekonstrukci IS
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.02.2020 09.03.2020 09:30
MŠ Jeřmanická, MŠ Pramínek Liberec – oprava chodníků
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.02.2020 06.03.2020 09:30
Navýšení kapacit MŠ Motýlek - vnitřní vybavení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.02.2020 02.03.2020 09:00
KONCEPCE ROZVOJE KULTURY MĚSTA LIBERCE II.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.01.2020 17.02.2020 10:00
Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra – Centrum aktivního života - TDS a BOZP
podlimitní Hodnocení 24.01.2020 21.02.2020 12:00
Sociální bydlení města Liberce Bytový dům E - stavební práce
podlimitní Příjem nabídek 17.01.2020 02.03.2020 10:00
Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra – Centrum aktivního života - stavba
nadlimitní Příjem nabídek 10.01.2020 26.03.2020 12:00
Plán udržitelné městské mobility Liberec-Jablonec nad Nisou 2021-2030
podlimitní Hodnocení 07.01.2020 24.01.2020 09:00
Nákup až 20 ks autobusů MHD v Liberci - obnova vozového parku
nadlimitní Vyhodnoceno 20.12.2019 23.01.2020 10:00
Zajištění úklidových služeb na vybraných objektech statutárního města Liberec
nadlimitní Hodnocení 19.12.2019 07.02.2020 10:00
všechny zakázky