Veřejné zakázky Statutárního města Liberec

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Liberec.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra - Centrum aktivního života - IT vybavení
nadlimitní Příjem nabídek 27.07.2022 31.08.2022 10:00
Sanace skalního masivu – Pastýřská
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.07.2022 18.08.2022 10:00
Dodávka a montáž herních prvků do 24 objektů MŠ a ZŠ
nadlimitní Příjem nabídek 27.07.2022 29.08.2022 10:00
Navýšení kapacit MŠ Malínek, Liberec – vybavení kuchyně
podlimitní Hodnocení 18.07.2022 09.08.2022 10:00
Doplňkový zdroj vody pro obyvatele v místní části Kateřinky
VZ malého rozsahu Zadávání 30.06.2022 20.07.2022 11:00
Oprava opěrné zdi v ul. V Zahradách v areálu ZŠ, k. ú. Františkov - II
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.06.2022 21.07.2022 10:00
Křižovatka Švermova x Jungmannova x Žitavská x rampa sil. I/35, Liberec - úprava ramen křižovatky II
podlimitní Hodnocení 27.06.2022 15.07.2022 10:00
Výběr poskytovatele služeb TDS a koordinátora BOZP na akci "Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Jabloňová"
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.06.2022 11.07.2022 10:00
Ověřovací studie sběrná obvodová komunikace v úseku mezi křižovatkami ulic Obchodní x Pod Strání a přeložky ul. Švermova
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.06.2022 30.06.2022 10:00
ZŠ Liberec, 5. května - rekonstrukce a modernizace školního hřiště
podlimitní Vyhodnoceno 06.06.2022 28.06.2022 10:00
Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Jabloňová - stavební práce
podlimitní Hodnocení 06.06.2022 22.07.2022 09:00
ZŠ Liberec, Kaplického - rekonstrukce a modernizace školního hřiště
podlimitní Vyhodnoceno 03.06.2022 28.06.2022 10:00
ZŠ Liberec, Broumovská - rekonstrukce a modernizace školního hřiště
podlimitní Vyhodnoceno 03.06.2022 28.06.2022 10:00
Generální oprava 6 kusů skříní tramvají pro MHD v Liberci
nadlimitní Vyhodnoceno 03.06.2022 07.07.2022 10:00
Doplňkový zdroj vody pro obyvatele v místní části Kateřinky
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.05.2022 29.06.2022 13:00
všechny zakázky