Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ZŠ Husova – modernizace kuchyně - TDS a BOZP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.04.2020 22.04.2020 13:00
ZŠ Liberec, Ještědská – oprava multifunkčního hřiště
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.03.2020 29.04.2020 13:00
Souvislá údržba po opravách inženýrských sítí - ul. Zahradní, Liberec
podlimitní Příjem nabídek 26.03.2020 16.04.2020 10:00
Navýšení kapacit MŠ Pastelka - vnitřní vybavení
podlimitní Příjem nabídek 25.03.2020 24.04.2020 10:00
Navýšení kapacit MŠ Pastelka - vybavení kuchyně
podlimitní Příjem nabídek 25.03.2020 24.04.2020 10:00
Náhradní výsadby ve městě Liberec – jaro 2020
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.03.2020 14.04.2020 10:00
Dodávka motorové nafty 31.3.2020
nadlimitní Zadáno 23.03.2020 30.03.2020 09:30
ZŠ Sokolovská, Liberec - projektová příprava na modernizaci a energetické úspory objektu
podlimitní Příjem nabídek 12.03.2020 22.04.2020 10:00
ZŠ Husova – modernizace kuchyně – dodávka vybavení
nadlimitní Příjem nabídek 11.03.2020 21.04.2020 10:00
ZŠ Husova – modernizace kuchyně - stavba
podlimitní Příjem nabídek 09.03.2020 06.04.2020 10:00
Dodávka motorové nafty 13. 3. 2020
nadlimitní Zadáno 05.03.2020 12.03.2020 09:30
Výběr poskytovatele služeb TDS a koordinátora BOZP na akci „Sociální bydlení města Liberce Bytový dům E“
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.03.2020 26.03.2020 12:00
ZŠ Liberec, Dobiášova - oprava dřevěných oken II. etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.03.2020 02.04.2020 10:00
ZŠ a MŠ Liberec, Barvířská – oprava nakládací rampy
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.03.2020 25.03.2020 10:30
Dodávka motorové nafty 6.3.2020
nadlimitní Zadáno 28.02.2020 05.03.2020 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40  ››