Veřejné zakázky Statutárního města Liberec

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Liberec.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.91 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Cyklotrasa Odra-Nisa, úsek Machnín - stavba
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.01.2021 16.02.2021 10:00
ZŠ Liberec, Švermova – oprava sportovní podlahy v malé a velké tělocvičně
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.01.2021 26.01.2021 10:00
Výsadba stromů - ulice Moskevská II.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.12.2020 04.01.2021 10:00
Sociální bydlení města Liberce Bytový dům B – stavební práce
podlimitní Příjem nabídek 04.12.2020 01.02.2021 10:00
ZŠ Liberec, Orlí – multisenzorické prostory v 1 NP
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.12.2020 05.01.2021 10:00
Zpracování PD pro stavební povolení včetně IČ pro zajištění vydání stavebního povolení, dokumentace pro provedení stavby a AD pro projekt: "Rekonstrukce 4 úseků TT Liberec-Jablonec nad Nisou"
nadlimitní Vyhodnoceno 27.11.2020 04.01.2021 10:00
MŠ Klíček, Liberec - oprava oplocení
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.11.2020 07.12.2020 12:00
MŠ Liberec – náhradní výsadba dřevin a jejich následná péče
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.11.2020 30.11.2020 10:00
Liberec plánuje zodpovědně a chytře - GIS
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.11.2020 27.11.2020 10:00
Procesní a personální audit Magistrátu města Liberec
podlimitní Hodnocení 09.11.2020 29.12.2020 10:00
Podpora retence vody - lokalita Jánská
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.11.2020 30.11.2020 10:00
ZŠ Barvířská Liberec – kácení topolů a náhradní výsadba
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.10.2020 25.11.2020 10:00
Odvodnění Rekreačního a sportovního areálu Vesec
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.04.2019 03.05.2019 09:00
Dodávka Ad Blue (močoviny) do vozidel MHD
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.02.2018 15.02.2018 13:00
Soutěž na nový vizuální styl města Liberec
VZ malého rozsahu Zadávání 20.10.2016 30.11.2016 12:00
všechny zakázky