Veřejné zakázky Statutárního města Liberec

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Liberec.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce systémů veřejného osvětlení 2022
nadlimitní Příjem nabídek 23.03.2023 28.04.2023 10:00
ZŠ Liberec, Lesní – modernizace šaten a sociálního zařízení v tělovýchovném pavilonu
podlimitní Příjem nabídek 23.03.2023 19.04.2023 10:00
ZŠ Liberec, 5. května – stavební úpravy šaten, budova I. stupně
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.03.2023 12.04.2023 10:00
Pořízení až 15 kusů nových kloubových autobusů s pohonem CNG pro MHD v Liberci
nadlimitní Příjem nabídek 17.03.2023 20.04.2023 10:00
Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova – část II. - sportoviště
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.03.2023 04.04.2023 10:00
MŠ Čtyřlístek, ul. Horská, Liberec – výměna oken a dveří
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.03.2023 30.03.2023 10:00
Zpracování územní studie ÚS Výstaviště
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.03.2023 03.04.2023 10:00
Generální oprava 8 kusů skříní tramvají pro MHD v Liberci
nadlimitní Příjem nabídek 03.03.2023 12.04.2023 10:00
Dopracování základní emisní inventury Statutárního města Liberec
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.02.2023 10.03.2023 10:00
Výběr dodavatele tisku městského periodika Zpravodaj Liberec
podlimitní Hodnocení 17.02.2023 08.03.2023 10:00
ZŠ Liberec, Orlí – zřízení výdejny jídel, stavební část
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.02.2023 14.03.2023 10:00
Oprava vstupního schodiště objektu radnice v Liberci
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.01.2023 07.03.2023 10:00
Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Jabloňová - vybavení
nadlimitní Hodnocení 26.01.2023 10.03.2023 10:00
Kulturní a kreativní centrum Linserka – projektová příprava
podlimitní Hodnocení 23.01.2023 15.02.2023 10:00
Parkoviště P + R Pastýřská a ulice Nová Pastýřská, 4. etapa
podlimitní Příjem nabídek 17.01.2023 12.04.2023 10:00
všechny zakázky