Veřejné zakázky Statutárního města Liberec

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Liberec.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zřízení vrtu a přívodu pitné vody do bytového domu Kateřinská 156, Liberec -Kateřinky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.08.2020 21.08.2020 09:00
MŠ U Bertíka, ul. Purkyňova Liberec - oprava oplocení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.07.2020 17.08.2020 11:00
Rekonstrukce kaple Božího hrobu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.07.2020 14.08.2020 10:00
Úprava koryta vodního toku v ulici Českolipská na pozemku p. č. 1112 a 850, v k. ú. Machnín - II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.07.2020 10.08.2020 09:00
Nad Sokolovnou 616 - oprava střešního pláště domu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.07.2020 10.08.2020 10:00
„Rekonstrukce dopadových ploch v parku Prokopa Holého II“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.07.2020 06.08.2020 10:00
Výběr poskytovatele služeb TDS a koordinátora BOZP na akci „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na Výběžku“
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.07.2020 31.07.2020 10:00
ZŠ Česká Liberec – výměna ventilů topení a ovládání výměníku
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.07.2020 31.07.2020 10:00
Rekonstrukce městského informačního centra v Liberci - stavební část - II
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.07.2020 04.08.2020 09:00
Rekonstrukce městského informačního centra v Liberci - vnitřní vybavení - II
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.07.2020 04.08.2020 09:00
Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Sedmikráska
podlimitní Hodnocení 08.07.2020 27.07.2020 10:00
Park Jablonecká, Liberec - arboristika
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.07.2020 22.07.2020 10:00
Liberec plánuje zodpovědně a chytře - elektronické úřední desky
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.07.2020 24.07.2020 09:00
Příprava integrované strategie ITI aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou 2021+
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.07.2020 24.07.2020 10:00
Výběr poskytovatele služeb TDS a koordinátora BOZP na akci - „Sociální bydlení města Liberce Bytový dům C“
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.06.2020 15.07.2020 10:00
všechny zakázky