Veřejná zakázka: „Náhradní výsadby-nákup, výsadba a následná péče o stromy a keře na území města Liberce"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 107
Systémové číslo: P11V00000086
Počátek běhu lhůt: 09.09.2011
Nabídku podat do: 26.09.2011 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Náhradní výsadby-nákup, výsadba a následná péče o stromy a keře na území města Liberce"
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o nákup, výsadbu a následnou tříletou péči o dřeviny různých druhů a velikostí (dle seznamu – příloha č. 8 ZD).
Dřeviny s balem budou ukotveny třemi dřevěnými kůly tl. 8-10 cm a vyvázány třemi úvazky, kmen bude obalen jednovrstevně jutovým obalem a ke každé dřevině bude dodáno tabletové hnojivo v počtu čtyř tablet na strom, kořenová mísa bude mulčována borkou o mocnosti 10 cm a každá dřevina bude při výsadbě zalita min 0,5m3 vody.
Dřeviny budou vysázeny na pozemcích ve vlastnictví SML na území celého města Liberce, dle přílohy č. 7 ZD s přiloženými katastrálními mapami, kde jsou předmětné pozemky vyznačeny, včetně znázornění konkrétního místa výsadby jednotlivých druhů dřevin na daném pozemku.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Statutární město Liberec
odbor právní a veřejných zakázek
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky