Veřejná zakázka: Oprava odvodnění v ul. Křižanská

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 111
Systémové číslo: P11V00000090
Počátek běhu lhůt: 16.09.2011
Nabídku podat do: 03.10.2011 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava odvodnění v ul. Křižanská
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Následkem průtoku velkých vod, které vybřežily z koryta Ostašovského potoka došlo k porušení okraje vozovky a rozlití vod po vozovce ulice Křižanské, které byly způsobeny povodní ze dne 7.8.2010.
Úprava odvodnění bude v části řešeného úseku provedena osazením betonových obrub podél komunikace, které zabrání rozlitých vod z koryta potoka na vozovku. Obruby budou osazeny podél pravého okraje živičné vozovky. Vrch obruby bude ve výšce 200mm nad povrchem vozovky a nad okolním terénem. V případě rozlití vody z potoka budou obrubou zachyceny vybředené vody do výšky 200mm. Obruby budou osazeny do betonového lože a celková délka této bariéry bude 29,0m.
V dalším pokračování ulice Křižanské, kde došlo ve dvou úsecích k porušení a podemletí okraje vozovky. Zde bude provedena nábřežní zeď na betonovém základu rozměrů 0,80 x 0,80m výšky 1,00m s lícem z lomového kamene. Oba úseky zdi budou délky 8,0m. Na zdech i v úseku mezi zdmi bude osazeno dvoumarkové ocelové zábradlí celkové délky 30,0m. Podél obou úseků zdi bude provedena plná živičná konstrukce vozovky v pruhu šířky 0,50m. O cca 15,0m níž bude podél pravého okraje vozovky osazena betonová odvodňovací žlabovka do betonového lože, kterou budou odvedeny povrchové vody do koryta Ostašovského potoka.
Přesná specifikace prací je určena výkazem výměr.
Předmětem zakázky je také zpracování realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) včetně dokumentace skutečného provedení stavby (DSPr) a její předání zadavateli ve čtyřech písemných a jednom elektronickém vyhotovení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky