Veřejná zakázka: Oprava vozovky místní komunikace v ul. Šrámkova v Liberci

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 113
Systémové číslo: P11V00000092
Počátek běhu lhůt: 16.09.2011
Nabídku podat do: 03.10.2011 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava vozovky místní komunikace v ul. Šrámkova v Liberci
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Opravovaný úsek místní komunikace s obousměrným provozem se nachází v městské
části Liberec-Ostašov v ulici Šrámkova mezi vjezdem na pozemek ppč. 317/1 před
obytným objektem čp.108 a křižovatkou Šrámkova x Družby . Poškození krytu komunikace
a stávajícího systému odvodnění komunikace bylo způsobeno silnými přívalovými
dešťovými srážkami a neuspokojivým stavem tohoto systému odvodnění. V určitých místech opravovaného úseku je asfaltobetonový kryt porušen – příčné a podélné trhliny. Plánovanou opravou dotčeného úseku komunikace dojde k zlepšení obslužnosti obytných
objektů a areálů obchodního nebo průmyslového charakteru při komunikaci v dotčeném
úseku , dále bude zlepšen technický stav komunikace a zařízení odvodnění komunikace.
Systém odvodnění komunikace je v současném provedení klasifikován jako neuspokojivý z
důvodu nedostatečné údržby a lokálně technického stavu,stávající zařízení pro odvodnění
komunikace budou opravena a vyčištěna.
Směrové vedení komunikace bude zachováno. Šířkové uspořádaní komunikace bude po
opravě identické se stávajícím stavem.
Přesná specifikace prací je určena výkazem výměr.
Předmětem zakázky je také zpracování realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) včetně dokumentace skutečného provedení stavby (DSPr) a její předání zadavateli ve čtyřech písemných a jednom elektronickém vyhotovení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky