Veřejná zakázka: Oprava odvodnění komunikace v ul. Ostašovská a Karlovská v Liberci

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 115
Systémové číslo: P11V00000094
Počátek běhu lhůt: 16.09.2011
Nabídku podat do: 03.10.2011 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava odvodnění komunikace v ul. Ostašovská a Karlovská v Liberci
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Opravované úseky odvodnění komunikace se nachází v ulicích Ostašovská a Karlovská v
Liberci. Poškozená úseky odvodnění komunikace povodněmi ze srpna 2010 jsou situovány v městské části Ostašov. Voda z přívalových srážek poškodila konstrukce propustků ,svahů silničního tělesa a odtokové poměry v silničních příkopech . Došlo ke zřícení částí propustků a lokálnímu poškození konstrukcí vozovek dotčených komunikací. Poškozená odvodňovací zařízení znemožňují dostatečnému odtoku povrchových vod z komunikací a vytvářejí umělé bariéry, mohou způsobit škody - zaplavením přilehlých pozemků včetně obytných objektů –
havarijní stav.
V dotčené lokalitě se nachází 3 místa s narušeným odvodněním komunikace.
Lokalita č.1 oprava odvodnění je situována před obytným objektem č.p.49, kde bude
pročištěn stávající propust vjezdu. Součástí prací bude tále pročištění stávajícího příkopu
před a za timto zařízením.
V ulici Karlovská -lokalita č.2 v místě vjezdu k místnímu hřbitovu bude stávající trubní
propust vyměněn a prodloužen z důvodu stávajícího nevyhovujícího technického stavu.
Dále bude provedeno zpevnění příkopu z vegetačních a příkopových tvárnic před a za
propustem.
Před objektem č.p. 50 v ulici Ostašovská -lokalita č.3 -pod komunikací je umístěn stávající
kamenný rámový propust. Tento propust bude nahrazen novým betonovým trubním ve
stejné délce.
Přesná specifikace prací je určena výkazem výměr.
Předmětem zakázky je také zpracování realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) včetně dokumentace skutečného provedení stavby (DSPr) a její předání zadavateli ve čtyřech písemných a jednom elektronickém vyhotovení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky