Veřejná zakázka: Oprava vozovky pod silničním mostem I/35 a železničním mostem ČD v ul. Železniční v Liberci

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 116
Systémové číslo: P11V00000095
Počátek běhu lhůt: 16.09.2011
Nabídku podat do: 03.10.2011 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava vozovky pod silničním mostem I/35 a železničním mostem ČD v ul. Železniční v Liberci
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Oprava komunikace bude provedena od křižovatky místních komunikací před silničním mostem I/35 ve směru k ulici Ostašovská až ke vjezdu do areálu KSS LK včetně úseku pod oběma mosty. Celková délka opravy komunikace je cca. 118 m . V celém úseku bude provedeno očištění krytu vozovky od posypového materiálu a nečistot. Výtluky budou zbaveny volného kameniva a pročištěny. V celém úseku bude provedeno odfrézování stávajícího asfaltobetonového krytu v tl. 80 mm. V prostoru pod oběma mosty bude provedena po odfrézování stávajícího krytu pokládka vyrovnávací vrstva z obalovaného kameniva OKH I. Následně bude položena nová ložná vrstva krytu vozovky z asfaltového betonu ABH I. Obrusná vrstva krytu bude porvedena z asfaltového betonu střednězrnného ABS II. Mezi jednotlivými vrstvami budou zhotoveny příslušné spojovací postřiky. Před a za mostními objekty bude provedena po odfrézování stávajícího krytu pokládka nové ložné vrstvy krytu z asfaltového betonu ABH I včetně spojovacího postřiku asfaltovou emulzí. Nová obrusná vrstva krytu bude identická jako v úseku pod mosty tzn. Z asfaltového betonu střednězrnného ABS II včetně příslušného spojovacího postřiku mezi obrusnou a ložnou vrstvou krytu. Stávající obrubníky ohraničující komunikaci v dotčeném úseku zůstanou zachovány nebudou stavebně upravovány, po provedení pokládky obrusné vrstvy krytu bude v úseku pod mostními objekty nadvýšení obrub +8 cm místo původních +15 cm z důvodu zesílení konstrukčních vrstev v této části opravovaného úseku. Výškové osazení vpustí, poklopů a šachet IS bude provedeno na budoucí výšku komunikace dle situace v místě stavby.
Předmětem zakázky je také zpracování realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) včetně dokumentace skutečného provedení stavby (DSPr) a její předání zadavateli ve čtyřech písemných a jednom elektronickém vyhotovení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky