Veřejná zakázka: Oprava zatrubnění Jizerského potoka – Pastýřská, Tržní náměstí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1182
Systémové číslo: P19V00000044
Datum zahájení: 15.05.2019
Nabídku podat do: 03.06.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava zatrubnění Jizerského potoka – Pastýřská, Tržní náměstí
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je oprava stávajícího zatrubnění Jizerského potoka v lokalitě Tržního náměstí a Pastýřské ulice. Jedná se o úsek v délce 289 m, a to v km 1,157 -1,446 vodního toku. Stavební práce budou spočívat v opravě zastropení, v kompletní opravě klenby a zdí, vyspravení kavern a opravě kamenného dna. Dno Jizerského potoka je kamenné, stěny jsou ze žulových kvádrů a zastropení v délce 60,2 m je provedeno pomocí železobetonových panelů a ve zbývající části je tvořeno klenbou z žulových kvádrů. Klenbové zastropení koryta bude opravováno, u železobetonového zastropení se počítá s kompletní demontáží a nahrazení novou konstrukcí ze železobetonových prefabrikátů. Veškeré kamenné zdivo bude nově vyspárováno.
Pro montážní a zásobovací vstup do koryta bude využito odkrytých profilů v km 1,157- 1,217 a km 1,344 – 1,354, neboť v těchto úsecích dojde ke kompletnímu rozebrání stávajícího zastropení potoka.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Název oddělení: Odbor správy veřejného majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré Město

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků