Veřejná zakázka: Revitalizace Rochlice - vodní prvek varianta č. 2

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 121
Systémové číslo: P11V00000100
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 10.08.2011
Nabídku podat do: 23.08.2011 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace Rochlice - vodní prvek varianta č. 2
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v průběhu zahájení stavby „Revitalizace Rochlice“. V průběhu zahájení stavby „Revitalizace Rochlice“ se při stavební realizaci fontány vyskytly skutečnosti, které zadavatel v době zadání zakázky nemohl předvídat a vznikla potřeba změny umístění a velikosti technologie fontány a z toho vyplývající nový návrh fontány, který je zároveň nutný k dokončení původní zakázky.
Předmětem nové veřejné zakázky, resp. dodatku smlouvy, byla tedy změna umístění a velikosti technologie fontány vč. realizace nového návrhu fontány a další související práce.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Nové stavební práce/služby, které představují opakování stávajících stavebních prací/služeb a jsou objednány v souladu s přísnými podmínkami stanovenými v dané směrnici.
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 080 702 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Statutární město Liberec
odbor právní veřejných zakázek
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky