Veřejná zakázka: Na Pískovně č.p. 644 až 666 - souvislá údržba chodníků

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 165
Systémové číslo: P12V00000017
Počátek běhu lhůt: 08.03.2012
Nabídku podat do: 22.03.2012 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Na Pískovně č.p. 644 až 666 - souvislá údržba chodníků
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Vzhledem k havarijnímu stavebně-technickému stavu místních chodníků v severní části města Liberce bylo rozhodnuto o provedení opravy povrchu. Jedná se o chodníky v ulici Na Pískovně v k.ú. Ruprechtice. Místní chodníky jsou částečně s živičným krytem, někde jsou betonové. Chodníky jsou za hranicí své životnosti a vykazují množství nerovností, výtluků a propadů. V minulosti byly výtluky provizorně vyspravovány živicí nebo betonem, ale vlivem provozu a zvláště vlivem proudící povrchové vody dochází k dalším poruchám. Plochy, určené k opravě začínají u křižovatky ulic Na Pískovně a Vrchlického a pokračují na severozápad podél panelového domu. Konec upravovaných ploch je u budovy, která je na křižovatce ulic Hlávkova a Sokolovská. Jedná se o chodníky betonové i asfaltové.Veškeré stavební práce budou provedeny na pozemcích, které jsou v majetku Statutárního města Liberec. Stavba leží v katastrálním území Ruprechtice.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky