Veřejná zakázka: Most přes I/35 a železniční trať, ul. Ostašovská

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 169
Systémové číslo: P12V00000021
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 7202010009245
Počátek běhu lhůt: 10.03.2012
Nabídku podat do: 02.04.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Most přes I/35 a železniční trať, ul. Ostašovská
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o rekonstrukci stávajícího 2-polového mostu ev.č. 206 z předpjatých prefabrikátů. Most převádí místní komunikaci (Ostašovskou ulici) přes I/35 a železniční trať. Nosná konstrukce mostu je tvořena nosníky I-73 délky 30,0 m uloženými na krajních opěrách a středním pilíři. Nosníky jsou nad pilířem spojeny pérovou deskou, která bude rekonstrukcí obnovena. Podhled a boky mostovky budou sanovány. Založení mostu je plošné na základových patkách. V místě objektu nebyl proveden žádný inženýrsko-geologický průzkum. Na základě místního posouzení projektantem, geodetického zaměření, hlavní mostní prohlídky a diagnostického posudku provedeného firmou „Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o.“ je navržena sanace předpjatých nosníků a opěr, výměna ložisek. Celé příslušenství mostu je navrženo nové. Na obou stranách mostu bude osazena protihluková stěna výšky 2,0m. Přesná specifikace prací je určena výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
odbor právní a veřejných zakázek
Markéta Dörflerová
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré Město

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky