Veřejná zakázka: „Cihlářská, Dožínková a Košická – oprava komunikací“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 183
Systémové číslo: P12V00000034
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 21.04.2012
Nabídku podat do: 10.05.2012 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Cihlářská, Dožínková a Košická – oprava komunikací“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Cihlářská – oprava komunikace
Stavba bude realizována v k.ú. Rochlice u Liberce, na pozemcích p.p.č. 1601/4, 1601/5, 361/6, 361/7, 361/8, 361/9, 361/22, 361/23, 361/27, 373/1, 373/2 a 175/2. Jedná se o opravu stávající vozovky za účelem vymezení maximální plochy pro potřeby parkování osobních vozidel v této ulici. Stavební práce budou dále koordinovány s připravovanou stavbou rekonstrukce stoky splaškové kanalizace v této ulici. Přesná specifikace prací je určena výkazem výměr.
Dožínková – oprava komunikace
Stavba bude realizována v k.ú. Růžodol I, na pozemcích p.p.č. 1400/40, 724/1, 724/2, 725/1, 725/2, 751. Jedná se o opravu vozovky stávající ul. Dožínkové v úseku mezi ulicemi Londýnská a Žitavská. Účelem navržené stavby je obnova konstrukce vozovky místní komunikace po realizaci staveb inženýrských sítí a úprava dopravního značení v této ulici.
V rámci rekonstrukce inženýrských sítí, které jsou řešeny samostatnou stavbou mimo tuto PD, budou rekonstruovány řady vodovodu, kanalizace a plynovodu.. Přesná specifikace prací je určena výkazem výměr.
Košická – oprava komunikace
Akce řeší celoplošnou opravu celoplošnou opravu vozovky v části ulice Košická mezi křižovatkami s ulicemi Šumavská a Nákladní. Přesná specifikace prací je určena výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 900 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky