Veřejná zakázka: „MŠ Liberec – Jeřmanická – přípojka kanalizace"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 203
Systémové číslo: P12V00000053
Počátek běhu lhůt: 12.06.2012
Nabídku podat do: 27.06.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „MŠ Liberec – Jeřmanická – přípojka kanalizace"
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je realizace přípojky splaškové kanalizace. Účelem stavby je rekonstrukce stávajícího potrubí kanalizační přípojky. Kamerovým systémem bylo zjištěno, že potrubí mezi šachtou Š2 a Š3 je položeno v protispádu a dochází k ucpávání potrubí. Na kanalizační stoku v komunikaci bude nové potrubí položeno v původní trase. Přípojka kanalizace je navržena z trub kameninových DN 300 v délce 14 m a DN 200 v délce 11m.Šachta Š2 bude prohloubena o cca 40 cm. V trase dochází ke křížení s vodovodním potrubím a k souběhu s kabely ČEZ.

Podrobně je předmět zakázky vymezen v projektové dokumentaci, zpracované firmou
František Vitmajer
Opletalova 46, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČO 139 35 534
evidenční číslo autorizačního razítka 0500910
specializace : vytápění, vzduchotechnika, zdravotní technika
stavby vodního hospodářství - specializace stavby
zdravotnětechnické

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky