Veřejná zakázka: Nerudovo náměstí - oprava komunikací

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 34
Systémové číslo: P11V00000015
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 60057267
Počátek běhu lhůt: 05.03.2011
Nabídku podat do: 29.03.2011 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nerudovo náměstí - oprava komunikací
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je oprava odvodnění komunikací a následná oprava povrchů po rekonstrukcích inženýrských sítí (samostatné investiční akce jednotlivých vlastníků technické infrastruktury) a dále provizorní úprava Nerudova náměstí, úprava křižovatky a doplnění přechodu pro chodce u knihovny v ulici Rumjancevově. Součástí stavby je též odvodnění Nerudova náměstí a vybavení lokality rekonstruovaným veřejným osvětlením včetně nasvícení stávajících přechodů pro chodce.

Podrobný popis předmětu plnění je v zadávací dokumentaci, která bude zájemcům poskytnuta na základě písemné žádosti zaslané prostřednictvím datové schránky (ID 7c6by6u) na adresu zadavatele: Statutární město Liberec, odbor právní a veřejných zakázek, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec. V žádosti musí být uvedeny identifikační údaje zájemce včetně jeho telefonického a e-mailového kontaktu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 17 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Statutární město Liberec
odbor právní a veřejných zakázek
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré Město

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky