Veřejná zakázka: ZVOLENSKÁ ULICE, OPRAVA KOMUNIKACE A SESUVU

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 434
Systémové číslo: P14V00000013
Počátek běhu lhůt: 13.03.2014
Nabídku podat do: 24.03.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ZVOLENSKÁ ULICE, OPRAVA KOMUNIKACE A SESUVU
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
V místě havárie okraje komunikace dojde ke zpevnění svahu vybudováním nové gabionové zdi v délce 8,0m a výšky 2,0m s osazením nového silničního svodidla délky 10,0m. Utržený svah v místě odstavné plochy bude zpětně doplněn vhodným materiálem hutněným po vrstvách a okolní terén bude dosvahován. Místem odstavné plochy, kudy se prohnaly povrchové vody, se vytvořily erozní rýhy, které bude nutné vyplnit vrstvou ze štěrkodrti a celou plochu zarovnat.
Krajnice podél komunikace od tohoto vjezdu bude zpevněna a doplněna novými betonovými žlabovkami, které budou odvádět vodu z přilehlého svahu a tím se zabrání vtékání vod na komunikaci. Betonové žlabovky v délce 20,0m budou ukončeny novou horskou vpustí, která bude napojena do stávající šachty kanalizační přípojkou DN200.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Název oddělení: Odbor správy veřejného majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky