Veřejná zakázka: OPRAVA HAVÁRIE MÍSTNÍ KOMUNIKACE, UL. PEKÁRKOVA

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 438
Systémové číslo: P14V00000017
Počátek běhu lhůt: 13.03.2014
Nabídku podat do: 24.03.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: OPRAVA HAVÁRIE MÍSTNÍ KOMUNIKACE, UL. PEKÁRKOVA
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Koryto vodoteče bude odvedeno provizorně po straně tak, aby bylo uvolněno staveniště v místě nahrazení stávajícího propustu DN400 za propust nový z ŽB trub DN800 v délce 7,50m. Stávající porušená čela propustu budou nahrazeny novými ŽB čely. Porušené betonové žlabovky budou nahrazeny novými v celkové délce 16,0m, v úseku dnešního kapacitně nedostatečného zatrubnění DN200 napojeného na žlabovky a vedoucího ke vtoku propustu budou osazeny nové betonové žlabovky v délce 12,0m (viz výkresová část). Nad dnešním výtokem došlo k havárii podezdívky plotu v délce 2,0m a proto je nutná jeho oprava.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Název oddělení: Odbor správy veřejného majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky