Veřejná zakázka: OPRAVA OPĚRNÉ ZDI A ODVODNĚNÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE, UL. NA VÝBĚŽKU

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 461
Systémové číslo: P14V00000038
Počátek běhu lhůt: 11.04.2014
Nabídku podat do: 23.04.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: OPRAVA OPĚRNÉ ZDI A ODVODNĚNÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE, UL. NA VÝBĚŽKU
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Vzhledem k přívalovým dešťovým srážkám ze dne 29.7.2013 došlo k velké koncentraci vod na tělese komunikace - ulice Na Výběžku, která je ve velkém podélném spádu a ve spodní části došlo k havárii břehového svahu koryta z lomového kameniva bezejmenného potoka - část "A" a k hluboké erozní rýze podél komunikace v místě nezpevněné krajnice, kde byl původně rigol z betonových žlabovek - část "B". V části "A" bude svah z lomového kameniva obnoven gabiony s výplní kamenivem a v části "B" bude obnoven rigol z betonových žlabovek se zaústěním do vodoteče.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Název oddělení: Odbor správy veřejného majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky