Veřejná zakázka: MŠ Kytička – realizace úspor energie – zajištění technického dozoru investora

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 49
Systémové číslo: P11V00000030
Počátek běhu lhůt: 25.03.2011
Nabídku podat do: 11.04.2011 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: MŠ Kytička – realizace úspor energie – zajištění technického dozoru investora
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této zakázky malého rozsahu je zajištění technického dozoru investora při přípravě a realizaci akce „MŠ Kytička – realizace úspor energie“.

Jedná se o zajištění následujících činností:
• předání staveniště (vč. protokolu o předání a převzetí staveniště)
• řízení kontrolních dnů a pořizování zápisů do stavebního deníku, řešení problémů se zhotovitelem (v kooperaci se zástupcem zadavatele)
• předání a převzetí díla, kolaudace (protokol o předání a převzetí dokončené stavby, kolaudační souhlas, předání certifikátů na výplně, zateplovaní systém, revize, fotodokumentaci, stavební deník)
• kontrola a potvrzování správnosti soupisu provedených prací a kontrola správnosti faktur
• záruka TDI za provedení díla dle projektové dokumentace a doporučení energetického auditora

Projekt je spolufinancovaný v rámci OPŽP z prostředků Kohezních fondů EU, OPŽP – 3.Udržitelné využívání zdrojů energie 3.2.1 Realizace úspor energie a.č. projektu 09038883.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 300 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Statutární město Liberec
odbor právní a veřejných zakázek
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré Město

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky