Veřejná zakázka: Přechod pro chodce, ulice Jabloňová - Liberec

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 491
Systémové číslo: P14V00000068
Počátek běhu lhůt: 30.05.2014
Nabídku podat do: 12.06.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Přechod pro chodce, ulice Jabloňová - Liberec
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem objektu je úprava přechodu pro chodce. Jedná se o poměrně dlouhý přechod pro
chodce v blízkosti zaparkovaných vodidel a je nebezpečný. Úprava spočívá ve zhotovení
chodníkové plochy, která zkrátí stávající přechod pro chodce na 4,0 m a zlepší výhled na
přechod pres zaparkovaná auta. Šírky stávajících oboustranných chodníku jsou 2,0 m . Na
straně u školy bude vybudován nový chodník šířky 1,50 – 2,35 m, který bude navazovat na
stávající chodník směřující ke vchodu do školy. Mezi přechodem pro chodce a místem pro
přecházení bude zřízeno zábradlí délky 6,0 m. Horní hrana betonových obrub bude osazena
10 cm nad vozovkou, v místě varovných pásu bude silniční obrubník snížen na 2 cm. Na
straně parkovacích stání bude betonový obrubník posazený do výšky 14 cm z toho 8 cm bude
osazen nad plochu chodníku a bude tvořit vodící linii pro nevidomé. Přechod pro chodce
bude šířky 3,0 m a bude délky 4,0 m. Příčný sklon chodníku bude 2 % a podélný sklon bude
kopírovat stávající niveletu vozovky tj. 1,0 – 2,5 %. Nove zřízené místo pro přecházení
bude délky 5,0 m a budou zde zřízeny signální a varovné pásy. Signální pás bude odsazen od
varovného 0,30 m.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Název oddělení: Odbor správy veřejného majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky