Veřejná zakázka: „Oprava propustku a komunikace v ulici V Rokli“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7
Systémové číslo: P10V00000006
Počátek běhu lhůt: 28.10.2010
Nabídku podat do: 09.11.2010 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Oprava propustku a komunikace v ulici V Rokli“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení opravy propustku a komunikace v ulici V Rokli v Liberci poškozených povodněmi v roce 2010.

V rámci opravy bude provedena stabilizace svahu gabiony pod komunikací, stávající kamenný propustek bude demontován a vybudován nový, poté bude provedena nová konstrukce vozovky a zesílení stávajícího obrusného krytu vozovky včetně opravy odvodnění.

Přesná specifikace díla je dána zpracovanou projektovou dokumentací „Oprava odvodnění komunikace v ulici V Rokli v Liberci – povodňové škody – srpen 2010“.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 363 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Statutární město Liberec
Odbor právní a veřejných zakázek
Dörflerová Markéta
Nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré Město

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky