Veřejná zakázka: "Revitalizace Rochlice - hřiště U Potůčku"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 74
Systémové číslo: P11V00000054
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 60062182
Počátek běhu lhůt: 08.07.2011
Nabídku podat do: 26.07.2011 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: "Revitalizace Rochlice - hřiště U Potůčku"
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací a úprav souvisejících s akcí „Revitalizace Rochlice – hřiště U Potůčku“ - obsahující zřízení dětského hřiště a parkové úpravy.
Předmětem jsou zejména tyto stavební práce: demolice, vybudování, oplocení zpevněných ploch, dětského hřiště, sadové úpravy atd. Součástí stavby jsou i dodávky a montáž městského mobiliáře (blíže viz projektová dokumentace).
Zadávací dokumentace spolu s přílohami bude zájemcům poskytnuta na základě písemné žádosti zaslané prostřednictvím datové schránky (ID 7c6by6u) na adresu zadavatele: Statutární město Liberec, odbor právní a veřejných zakázek, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec. V žádosti musí být uvedeny identifikační údaje zájemce včetně jeho telefonického a e-mailového kontaktu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Statutární město Liberec
odbor právní a veřejných zakázek
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky