Veřejná zakázka: Oprava opěrné zdi v ulici U Podjezdu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8
Systémové číslo: P10V00000007
Počátek běhu lhůt: 03.11.2010
Nabídku podat do: 11.11.2010 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava opěrné zdi v ulici U Podjezdu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení opravy opěrné zdi komunikace, která byla poškozena povodněmi v roce 2010 v ulici U Podjezdu v Liberci.

V rámci opravy bude odstraněna stávající konstrukce vozovky a stávající opěrné stěny. Před provedením nových konstrukčních vrstev vozovky bude provedena stabilizace svahu opěrnou zdí z ocelových drátokošů s výplní z kamenné rovnaniny. Poté bude provedena pokládka nové kompletní konstrukce vozovky.

Přesná specifikace díla je dána zpracovanou projektovou dokumentací Oprava opěrné zdi – ulice U Podjezdu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 890 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Statutární město Liberec
Odbor právní a veřejných zakázek
Dörflerová Markéta
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré Město

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky