Veřejná zakázka: Přestupní terminál veřejné dopravy a samostatný parkovací dům včetně zázemí - Projekční a inženýrské práce DUR, DSP a DPS a autorský dozor

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 874
Systémové číslo: P17V00000065
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-006725
Datum zahájení: 10.05.2017
Nabídku podat do: 27.06.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Přestupní terminál veřejné dopravy a samostatný parkovací dům včetně zázemí - Projekční a inženýrské práce DUR, DSP a DPS a autorský dozor
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je:
- zpracování projektové dokumentace, a to dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) (vč. dokumentace pro řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí), dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (DPS), a to včetně neoceněného a oceněného výkazu výměr (položkového rozpočtu) dle metodiky cenové soustavy ÚRS v cenové hladině r. 2017.;
- stanovení a vyhodnocení BOZP rizika na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb.
- inženýrská činnost, tj. projednání příslušné dokumentace s dotčenými orgány a subjekty a zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení;
- výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby (cca 18 měsíců).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 400 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Název oddělení: Odbor strategického rozvoje a dotací
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky