Veřejná zakázka: Zajištění žulového masivu na p.p.č. 3631/2, k.ú. Liberec – ulice Na Zátoči

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 89
Systémové číslo: P11V00000068
Počátek běhu lhůt: 23.07.2011
Nabídku podat do: 08.08.2011 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění žulového masivu na p.p.č. 3631/2, k.ú. Liberec – ulice Na Zátoči
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětný prostor se nachází za objektem řadových garáží v ulici Na Zátočí. V současné době je skalní masiv na pozemku p.p.č. 3631/2 v ulici Na Zátočí v takovém stavu zvětrání, který ohrožuje okolí pod stěnou skalního masivu. Nad horní hranou probíhá pěšina, která je hojně využívána chodci a která je vedena v části nad převisem. Obnažený skalní masiv podléhá zvětrávání. Klimatické vlivy mají za následek oddělování čelní stěny na jednotlivé bloky na plochách odlučnosti. Postupným zvětráváním se snižuje stabilita žulových bloků a je nezbytné provést v co nejkratší době taková opatření, která zajistí stabilitu skalního masivu. Projektová dokumentace byla zpracována dle závěrů diagnostické zprávy za použití záchytné stěny podél paty svahu s kombinací sítě a kotev v ploše porušené skály. Pro tuto úpravu bude v celé vyznačené ploše pro síť odstraněna vzrostlá zeleň a v celé řešené ploše bude provedeno čištění od náletů, hrabanky, úlomků horniny a odpadu. V prostoru za garážemi budou odstraněny veškeré volné části včetně převisu v horní partii. Podél pěšiny nad horní hranou bude z důvodu bezpečnosti pěších provedeno oplocení výšky 2,0m z poplastovaného pletiva na ocelových sloupcích. V rámci této úpravy budou v horní partii zajištěny velké žulové bloky samozávrtnými kotvami. Jedné se cca o 50 kotev, kterými budou lícové bloky zachyceny do zdravého skalního jádra. V rámci tohoto řešení budou použity ocelové sítě – panely a ocelové kotvy. Panel sítě využívá typ spoje-uzlu, který je vyroben ze dvou párů ocelových drátů o průměru 3,0mm. Přes sítě jsou vedena křížící lana. Spojovací ocelové dráty jsou proti korozi chráněné galfanem (slitina zinku, hliníku, céčka a lantánu). Tato povrchová úprava má 3x vyšší životnost než běžná ochrana pozinkováním. Samotný panel sítě , který je sestaven ze čtvercových ok, je vyrobený z jediného lana (průměr 8, 10 nebo 12mm), které je v místě zakončení spojeno hliníkovou svorkou. Při realizaci této varianty bude provedeno ukotvení sítě v ploše skalní stěny, v řadě v horní části skály a v řadě ve spodní partii skalního výchozu. Pro další zajištění ochránění zadní stěny garáží bude podél paty proveden ochranný plot výšky 1,8m proti padajícím kamenům se záchytnou sítí. Detaily rozsahu použití kotev, plochy sítí a délky a výšky ochranného plotu budou upřesněny po provedení očištění skalního povrchu při místním šetření za účasti geotechnika, zástupce objednatele, dodavatele a projektanta.
Přesná specifikace prací je určena výkazem výměr.
Předmětem zakázky je také zpracování realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) včetně dokumentace skutečného provedení stavby (DSPr) a její předání zadavateli ve čtyřech písemných a jednom elektronickém vyhotovení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky