Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení ZŠ náměstí Míru - rekonstrukce sociálního zařízení a šaten
Odesílatel Nikola Martinetz
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.05.2015 10:31:40
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci veřejné zakázky malého rozsahu "ZŠ náměstí Míru - rekonstrukce sociálního zařízení a šaten". Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele. Za předložené nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- ZD_-_ZS_namesti_Miru_socialky_a_satny_-_final.pdf (529.47 KB)
- Oznameni_o_zahajeni_vyberoveho_rizeni_-_ZS_namesti_Miru.pdf (430.39 KB)