Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Liberec – Rozšíření MKDS – IV. etapa
Odesílatel Alena Bláhová
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.08.2015 13:51:00
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,

tímto vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifkace v rámci zakázky malého rozsahu "Liberec – Rozšíření MKDS – IV. etapa".

Kompletní zadávací dokumentace je volně ke stažení na https://zakazky.liberec.cz/contract_sign_VY_651.html.

Za předložené nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- zadavaci_dokumentace_rozsireni_MKDS_IV.etapa_finalni.pdf (591.07 KB)
- Oznameni_o_zahajeni_zadavaciho_rizeni.pdf (408.94 KB)