Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekonstrukce sociálního zařízení MD F. X. Šaldy
Odesílatel Nikola Martinetz
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.10.2015 13:25:46
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci veřejné zakázky malého rozsahu "Rekonstrukce sociálního zařízení MD F. X. Šaldy.
Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele.


Přílohy
- ZD_Rekonstrukce_socialni_zarizeni_-_FINALNI.pdf (531.02 KB)
- Oznameni_o_zahajeni_vyberoveho_rizeni_-_F.X.Salda.pdf (416.44 KB)