Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Náhradní výsadby ve městě Liberci - podzim 2015
Odesílatel Nikola Martinetz
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.10.2015 13:11:14
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci veřejné zakázky malého rozsahu "Náhradní výsadby ve městě Liberci - podzim 2015".
Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele.


Přílohy
- ZD_-_Nahradni_vysadby_2015.pdf (504.16 KB)
- Oznameni_o_zahajeni_vyberoveho_rizeni_-_Nahradni_vysadby.pdf (414.21 KB)