Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení ZŠ Liberec, Švermova 403/40, Liberec 10 – rekonstrukce sprch v 3. NP zázemí tělocvičny II.
Odesílatel Nikola Martinetz
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.10.2015 09:39:56
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé, tímo Vás vyzýváme k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu "Liberec, Švermova 403/40, Liberec 10 – rekonstrukce sprch v 3. NP zázemí tělocvičny II.". Kompletní zadávací dokumentace je poskytnuta volně ke stažení na profilu zadavatele. Za předloženou nabídku předem děkujeme.


Přílohy
- ZS_Svermova_-_rekonstrukce_sprch_-_ZD.pdf (520.16 KB)
- Oznameni_o_zahajeni_vyberoveho_rizeni_-_ZS_Svermova.pdf (430.17 KB)