Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení ZŠ Liberec, Kaplického 384, Liberec 23 - výměna podlahových krytin
Odesílatel Lucie Jírová
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.04.2016 09:21:20
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,
tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci zakázky malého rozsahu "ZŠ Liberec, Kaplického 384, Liberec 23 - výměna podlahových krytin".
Za předložené nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- ZD_-_ZS_Kaplickeho_-_vymena_podlahovych_krytin_uprava_3.uprava.pdf (609.93 KB)
- Oznameni_o_zahajeni_vyberoveho_rizeni_ZS_Kaplickeho_-_vymena_podlahovych_krytin.pdf (433.25 KB)